12 nov. 2020

Dibber Särskolor – en skola för alla och en kvalitetsmodell för världen

Betraktelser av en stolt rektor i särskolan

21 aug. 2020

Vårdnadshavare My berättar

Vad säger de vårdnadshavare som har barn på Dibber förskolor? Här har vi en kort intervju...

13 aug. 2020

Vårdnadshavare Lilla och Kris berättar

Vad säger de vårdnadshavare som har barn på Dibber förskolor? Här har vi en kort intervju...