Skolval till 2022 Nacka kommun

Dags att välja skola i Nacka

Har du barn som ska börja eller byta skola till hösten? Här har vi samlat information till dig som ska söka en grundskola till ditt barn i Nacka kommun.

Dibbers skola i Nacka

Ansökningsperiod 2022

Enligt Nacka kommuns hemsida så är ansökningsperiod inför hösten 2022 mellan den 15 februari till den 8 mars. Då kan du som bor i Nacka kommun välja skola. Du gör ditt val enkelt på webben.

Din köplats kommer inte att påverkas beroende på vilken datum mellan den 15 februari-8 mars som du gör ditt val (du kan också ändra ditt val inom den givna skolvalsperioden).

Så ansöker du till grundskola i Nacka kommun

Skolvalet

Skolplikt gäller (sedan 1 januari 2018) från det att ditt barn är 6 år gammalt.

När du väljer förskoleklass, som förut hette nollan eller sexårsverksamhet, så väljer du vilken skola ditt barn ska börja i. Förskoleklassen är en övergång mellan förskola och skola och pedagogerna arbetar med barnets lärande på ett lekfullt sätt.

Dibbers skolkö + kommunens skolkö

För att säkerställa en plats i skolan behöver du ställa dig i Dibbers kö och därefter ansöka via kommunen.

Dibber har en egen skolkö till alla våra skolor, du kan ställa ditt barn i kö hos oss året om. Under skolvalet krävs dock ofta att du även ställer dig i kommunens kö.

Kontakta gärna rektor på den skola som du är intresserad av för mer information samt hjälp ansöka.

3 viktiga val

I Nacka kommun är det viktigt att du väljer 3 skolor (första-, andra- och tredjehandsval). Den skola du helst vill att ditt barn ska gå i ska du ange som förstahandsval. Det är viktigt att du gör ett aktivt skolval. Det är också viktigt att du väljer tre skolor, ett förstahandsval, ett andrahandsval och ett tredjehandsval. Du rangordnar dem genom att lägga den skola du helst vill ha som förstahandsval. 

Här kan du läsa mer om Dibbers skola i Nacka

Webbsida för ansökan

Gå in via länken nedan och följ instruktionerna för att göra ansökan på kommunens webbsida. Du loggar in med bank-id (information om det nedan).

För personer som saknar e-legitimation finns möjlighet att logga in med användarnamn och lösenord. Denna lösning gäller främst dem som saknar svenskt personnummer.

Den ena vårdnadshavaren gör ansökan och den andra godkänner eller avböjer den.

Bank-id

För att få ett Bank-id så ska du ha ett svenskt personnummer och vara kund i en bank som ger ut bank-id. Åldersgränser bestämmer bankerna men vanligast är 13 eller 18 år som yngre gräns. Omyndiga måste alltid ha målsmans godkännande.

Du skaffar BankID direkt via din bank. Beställningen skiljer sig lite åt mellan olika banker. Logga in i din internetbank och läs mer om hur du beställer BankID hos din bank.

Länkar till information från några banker

Boka Öppet hus / visning på Dibbers skola i Nacka

Öppet hus

Kontakta gärna den skola som du är intresserad av. Alla våra skolor på Dibber har öppet hus och personliga visningar löpande. Att komma och träffa personalen på skolan samt se dig omkring och ställa frågor är ett bra sätt att samla information inför valet.

Följ länk för att komma till DISN hemsida. Kontakta skolans rektor för att boka en visning eller Öppet hus. Välkommen!

När skolvalsperioden är slut

Du får platsbesked genom att logga in på Nacka kommuns webbplats och e-tjänst Nacka24. Nacka kommun har i skrivande stund inte lagt ut information om när du får besked om plats. Håll dig gärna uppdaterad på Nacka kommuns hemsida: www.nacka.se/skolval-2022

Relaterade artiklar