Vår pedagogik på Långvinkeln skola

Montessoripedagogik

Vi arbetar utifrån Maria Montessoris undervisningsteorier som bygger på noggranna observationer av barns utveckling. Hos oss är eleven i centrum och har stora möjligheter till inflytande. Undervisningen sker i åldersblandade klasser, vilket ger eleven en stor frihet att utvecklas i sin egen takt. Pedagogiken passar alla barn eftersom den bygger på att varje barn är unikt. Varje barn bemöts med respekt för där barnet för tillfället befinner sig i sin utveckling.

En skylt från skolan där personalen sprider glädje

Dibbers skolor pedagogik

En plats där både människor och kunskap kan växa. 

Vi vill att alla elever ska känna sig värdefulla och uppleva att de blir sedda, hörda och tagna på allvar. Vårt värdegrundsarbete utgår från vårt program Hjärtekultur.

Dibbers skolor har gemensamma värdeord

Dibbers skolor har en hel del gemensamt och vi strävar alla efter att erbjuda våra elever en utbildning i världsklass. 

Dibbers skolor har unika profiler