Vår pedagogik på Långvinkeln skola

Montessoripedagogik

Vi arbetar utifrån Maria Montessoris undervisningsteorier som bygger på noggranna observationer av barns utveckling. Hos oss är eleven i centrum och har stora möjligheter till inflytande. Undervisningen sker i åldersblandade klasser, vilket ger eleven en stor frihet att utvecklas i sin egen takt. Pedagogiken passar alla barn eftersom den bygger på att varje barn är unikt. Varje barn bemöts med respekt för där barnet för tillfället befinner sig i sin utveckling.

En skylt från skolan där personalen sprider glädje