Välkommen till Dibber skolor

På Dibber har vi har hjärta för lärande. Här får du växa och utvecklas till den bästa versionen av dig själv!

Dibber skolor är värdegrundsdrivna. I dag har vi 13 grundskolor, varav tre anpassade grundskolor, samt en gymnasiesärskola. Skolorna, som består av både stora och små enheter, ligger i Stockholmsområdet och i Skåne.

Vi strävar efter att vara den bästa skolan för varje elev och jobbar aktivt med att utveckla vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete och på så sätt leva vår värdegrund. Vi erbjuder en skola för alla.

Dibbers värdegrundsarbete i skolan – hjärtekultur

En plats där både människor och kunskap kan växa. 

Vi vill att alla elever ska känna sig värdefulla och uppleva att de blir sedda, hörda och tagna på allvar. Vårt värdegrundsarbete utgår från vårt program Hjärtekultur. Genom det arbetar vi aktivt för att stärka elevernas känsla av egenvärde, empati samt förmåga till socialt samspel och att bli trygga som individer. Genom vår hjärtekultur bidrar vi inom Dibber till trygga och starka elever som i framtiden bidrar till en bättre värld.

Dibbers skolor har gemensamma värdeord

Dibbers skolor har en hel del gemensamt och vi strävar alla efter att erbjuda våra elever en utbildning i världsklass. 

  • Kreativitet och innovation 

Våra elever får utveckla sin kreativa och innovativa förmåga och vi jobbar aktivt med att förbereda dem inför framtiden.

  • Meningsfullt och lustfyllt 

Vi vill ge alla elever en skolgång som känns meningsfull och som bidrar till ett lustfyllt lärande. Genom glädje och trivsel bygger vi trygghet och skapar en känsla av sammanhang och framtidstro.

  • Tydlighet och struktur 

Vi ger våra elever en tydlig struktur under sin skoldag och därmed möjlighet att fokusera på sitt lärande. Vi tror att trygghet och studiero syns i resultaten och strävar efter att stödja varje elev i att nå så långt det är möjligt.

  • Tillgängligt och differentierat 

Vi tror att vårt sätt att utforma, använda och vårda våra fysiska, psykosociala och digital lärmiljöer stödjer eleverna i att utvecklas till självständiga, utforskande, kreativa och sociala människor utifrån sina unika förutsättningar och behov.

  • Socialt och relationellt 

Att fungera tillsammans med andra är en viktig förmåga i framtidens samhälle. Därför strävar vi efter att alla vuxna i våra skolor är goda förebilder och vi ger eleverna verktyg att utvecklas i samspel med andra.

Dibbers skolor har unika profiler

Några av våra skolor ha en internationell profil och arbetar både utifrån IB programmet (en internationell läroplan) och utifrån vår svenska läroplan LGR11, andra har en inriktning mot Montessori och i ytterligare några skolor hittar du en tydlig uteprofil där naturen och det digitala går hand i hand. Våra skolor har alla friheten att utifrån sina behov och förutsättningar utvecklas för att möta just sina elever på bästa sätt. Vår bredd och våra skolors lokala frihet gör att vi har starka modiga ledare som tillsammans med sin personal och med vår värdegrund som bottenplatta utvecklar skolan att bli sitt bästa jag, självklart tillsammans med både elever och vårdnadshavare. Tillsammans får vi världens viktigaste världen att växa!