Om Fänsåker förskola

Förskolan Fänsåker ligger längs med Fänsåkersvägen i Vagnhärad, med närhet till skog och mark, samt lekparker och biblioteket. Vi är en nystartad förskola som öppnade upp dörrarna under hösten 2019 med nya fräscha och ljusa lokaler. Förskolan har plats för 80 barn med fyra avdelningar öppna utifrån barngruppens åldrar: Utkikarna 1-2 år, Spejarna 2-3 år, Spanarna 2-3 år och Upptäckarna 3-5 år.

Tillsammans med vår systerförskola Dibber Bråta i Trosa arbetar pedagogerna utifrån ett gemensamt årshjul med tydlig ämnesinriktning där utgångspunkten är våra Lärvänner, som alla berör ett eget område från läroplanen för förskolan. Inom årshjulet arbetar vi även med Dibbers vision Vi får världens viktigaste värden att växa, där varje barn ska få möjligheten att utvecklas till den bästa versionen av sig själv. Utbildningen grundar sig på barnens intressen och förmågor, men där de även får ta del av spännande utmaningar för att locka till nya kunskaper.

När barnen börjar förskoleklass är vårt mål att varje barn ska känna en trygghet och självsäkerhet i sig själv, respekt för sina medmänniskor och en solidaritet för vårt samhälle.

Fänsåker förskola

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi värnar om ett gott samarbete på hela förskolan, där alla barn är allas barn. Barnen får möta varandra mellan avdelningar och göra flera saker tillsammans hela förskolan, som sångsamlingar, happenings och firande av traditioner. För oss är även samarbetet med hemmet väldigt viktigt. Vi vill skapa en arena där det ska vara lätt för dig att vara vårdnadshavare hos oss och du får gärna vara med och delta i vår utbildning. Genom webbverktygen Unikum kan ni som vårdnadshavare följa ert barns lärande på förskolan och ta del av viktig information från ledning och förskolans pedagoger. Med schemaverktyget Tempus, kan du dessutom enkelt planera för barnets vistelsetid på förskolan via telefonen.

”Ut-och-njut”

Förskolan är belägen i ett vackert naturområde, med närhet till olika miljöer som skogen, lekparker och biblioteket. Även om våra lokaler är ljusa och rymliga, samt bjuder in till flera olika spännande lekar ser vi utemiljön som ett extra pedagogiskt rum med flera olika vrår. I samband med vår filosofi Ut-och-njut går barnen varje vecka på utflykter i vårt närområde för att göra nya upptäckter och utveckla en större förståelse för vår närmiljö. Ju äldre barnen blir, desto längre utflykter kan de genomföra och delta i. Vi tror på att barnen uppnår nya kunskaper och erfarenheter av att utveckla ett lärande i andra sammanhang, än exempelvis att stanna på förskolegården. Undervisningen sker utifrån pågående projekt och teman och länkas samman med undervisningen inomhus, då barnen kan ta med material från skogen och skapa med i Ateljén.

Vi erbjuder utomhusvila för de yngre barnen, som sover i sina egna vagnar utanför avdelningen Spanarna. Vi ser positivt på detta utifrån hälsoaspekter, då barnen är väldigt sällan sjuka.

Inspirerande lärmiljöer

Som nybyggd förskola kan pedagogerna och barngruppen vara med och sätta grundstrukturer för utbildningen. De ljusa och stora lokalerna skapar goda förutsättningar för pedagogerna att utforma den pedagogiska miljön till inspirerande arenor för barn att utforska nya ämnesområden. Barnens intressen lägger grunden för hur miljön ska utformas och kombineras med pedagogernas nytänkande pedagogiska idéer. Våra Lärvänner finns representerade i alla miljöer, för att synliggöra vilket ämnesområde som uppmuntras att utvecklas i lekmiljön. Du kan exempelvis läsa en bok tillsammans med Alfa-Beta, måla i Ateljén med Krea-Tiva eller bygga ett högt torn med Räkne-Reza.

Näringsrik mat från grunden

Vi erbjuder näringsrik hemlagad mat från grunden med bra råvaror och ett stort antal ekologiska produkter i vårt tillagningskök på Dibber Fänsåker. Vår kock strävar efter att servera mat som är tillagad med kärlek och omtanke för både vår miljö och för barnen som äter maten, utifrån Livsmedelsverkets riktlinjer. Maten vi tillagar på Fänsåker får även vår systerförskola Dibber Bråta i Trosa ta del av.

Barnen får presenterat mat som de tycker om och är bekanta med, men får också möjlighet att utveckla sin smakpalett med nya grönsaker och maträtter. Barnen uppmuntras även att använda sina sinnen när de äter maten: att titta, lukta, lyssna, känna och såklart smaka bidrar till att även måltiden blir en lärandeprocess för barnen.

Förskolebrevet

På Fänsåker arbetar pedagogerna med Förskolebrevet, som syftar till att stärka barnens integritet och förståelsen för rätten till sin egen kropp. Vi vill skapa en plats för barnen på förskolan där de kan känna en trygghet och glädje över att ingå i ett socialt sammanhang. I arbetet med Förskolebrevet tar pedagogerna upp vikten av att ex. skilja på bra och dåliga hemligheter, rätten att känna och prata om känslor, rätten att bestämma över sin egen kropp, rätten att säga STOPP och NEJ, samt att känna en tillit att kunna berätta något som inte känns bra för en pedagog. I samband med Förskolebrevet arbetar pedagogerna även med olika barnlitteratur, som Barnkonventionens 10 små kompisböcker, Liten och Vilda säger Nej. Lärvännen Hjärtrud och Dibbers Hjärtekultur synliggörs dagligen i pedagogernas arbete att utveckla trygga individer som Kan, Vill och Vågar i mötet med andra människor i samhället. I arbetet diskuterar pedagogerna kontinuerligt barnsyn, integritetsfrågor, förhållningssätt och genomför integritetsstärkande övningar i barngrupp. Läs gärna mer på http://treskablinoll.nu/forsko…