Välkommen!

Förskolan Karlavagnen ligger i det bilfria småhusområdet i Krusboda. Inom gångavstånd så har vi både skog och äng. Vill vi besöka vår bondgård Uddby gård, som ligger i Alby, så får vi gå lite längre. Där kan vi bekanta oss med olika djur som man kan hitta på en bondgård som ex getter, hönor, får, hästar etc. Alldeles i närheten så finner vi Albybacken där vi kan åka pulka på vintrarna eller klättra uppför bara för att se på utsikten.

Så tycker vårdnadshavare som har sina barn hos oss

I vår senaste enkät till vårdnadshavare så säger 98% att de är nöjda med den mat som serveras på förskolan, 98% anger att personalen får deras barn att känna sig värdefulla och 95% är nöjda med förskolan som helhet.

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.