Avdelningarna på Hagens förskola

På Hagens förskola har vi två avdelningar, den Gula avdelningen med barn 1-3 år och den Gröna med barn 4-5 år.

På varje avdelning finns minst en förskollärare som arbetar i ett arbetslag tillsammans med barnskötare.

Hagens förskola utgår ifrån tanken att ”alla barn är allas barn” och vi arbetar för att alla barn ska känna sig trygga med fler pedagoger. Därför samarbetar avdelningarna och har gemensam tid ute på gården.


Är du nyfiken på mer om de olika avdelningarna så går det bra att kontakta rektor för mer information (kontakt på förstasidan). 


Om barngrupper kan man på Skolverket läsa: ”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och barnen ska erbjudas en god miljö i förskolan. Förskolans lokaler och utrustning ska bidra till barnens utveckling och lärande.”