Vår profil på Skogsdungen förskola

Förskolans verksamhet utgår ifrån Dibbers värdegrund, läroplanen och dess måluppfyllelse samt barnkonventionen. För att synliggöra och konkretisera läroplanen för både barn och vuxna använder vi oss av våra lärvänner.

Vi som är en del av Dibber känner väl till Dibbers värdegrund, det är den vi drivs av. Visionen är som vår ryggrad, och lyder ”vi får världens viktigaste värden att växa”. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och vårt mål är att alla barn ska få uppleva hur viktiga de är, känna sig sedda, hörda och tagna på allvar varje dag. Här kan du läsa mer om Dibbers värdegrund.

På Skogsdungen är det viktigt att barn och vuxna trivs och har roligt tillsammans, där lärandet sker genom leken. Barnen ska känna trygghet och utveckla en god självkänsla. Vi arbetar också efter mottot att: ”allt man kan göra inne kan man också göra ute” och vi är också ute till stor del av dagen. Verksamheten planeras utifrån förskolans läroplan men utgår till stor del från barnens intressen, förutsättningar och olika behov. Lärvännerna är med oss i den pedagogiska verksamheten där Hjärtrud är centralfigur då vi arbetar mycket med värdegrundsfrågor och empati.

Miljöarbete och Hönor

Vi har lång tradition med miljöarbete på förskolan, barnen har länge källsorterat material såsom kartong, plast och papper, men även komposterbart. Det som inte går att återanvända i vår ateljé sorteras bort. Källsorteringskärl finns på flera platser inne på förskolan och kärlen töms tillsammans med barnen ute i våra sorteringstunnor. I Sollentuna kommun har man sedan många år tillbaka sorterat matrester i kompostpåsar, avfall som sedan används till biogas. Barnen skrapar sina tallrikar i den kompostpåsen för att sedan ansvara för att slänga påsen i den bruna tunnan. Slänga påsen i rätt tunna är ett stort ansvar som tas på yttersta allvar. Är man liten kör man påsen på skottkärran så den kommer iväg.

På vårkanten har vi HÖNOR i vårt fina lilla hönshus. Barnen får lära sig att ta hand om djuren så de mår bra. Vi kan minska matsvinnet en del då hönorna får ta del av maten vi annars skulle kasta. Hönorna bidrar med gödsel som vi använder till gödning i våra odlingslådor. Vi odlar lite olika saker men potatis är otroligt spännande att skörda efter sommaren, räkna antal och sortera storlek och sist men inte minst kunna få tillaga och äta potatisen. En fantastisk möjlighet att synliggöra kretsloppet. Hönorna ansvarar barn, pedagoger och föräldrar för så hönorna får komma ut och in och att de får mat och vatten.


Dibbers värdegrundsarbete i förskolan – hjärtekultur

I förskolans läroplan står: ”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.”

I vårt arbete med att förverkliga läroplanens uppdrag tar vi stöd av våra sju lärvänner och ett program som vi kallar Hjärtekultur. Hjärtekultur är centralt i vårt pedagogiska arbete med barnen, i vår personalpolitik och i mötet med föräldrar och andra samarbetspartners. 

Hjärtekultur handlar om att stärka barns känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empatiska förmåga och att bli trygga som individer. Hjärtekulturen på Dibber är en  viktig del av den inlärningsmiljö som varje enskilt barn möter varje dag hos oss. Utveckling, lek och lärande, hälsa och trivsel är ett resultat av en bra inlärningsmiljö. Vi arbetar aktivt för att samspel, omsorg, lek och lärande ska gå hand i hand genom hela dagen.