Våra avdelningar på Tussi förskola

Organisation

Vi har valt att dela in förskolans barn utifrån ålder så att de yngsta barnen 1-3 år är på avdelningarna Vitsippan-Smörblomman-Solrosen. De äldre barnen, 3-5 år är på avdelningen Getingen. På Getingen delar pedagogerna ofta barngruppen i tre delar, grupp Röd, Svart och Gul.

Tisdag, onsdag och torsdag är alltid minst en grupp på Getingen iväg på utedag. De är vanligen på äventyr från ca kl. 9-13,30 och äter lunchen utomhus.

Hos oss arbetar både förskollärare och barnskötare. En del pedagoger har andra vidareutbildningar som t.ex. yoga utbildning och montessoriutbildning. Många av pedagogerna har arbetat länge på förskolan.

Förskolan leds av rektor och en platsansvarig arbetslagsledare.

Vi har en personal som ansvarar för städningen av förskolan samt för förskolans mottagningskök. Vår lunch levereras av Hälsomatlådan och är en vällagad mat baserad på hälsosam matlagning.