Om Förskolan Danska vägen

Välkomna till oss!

Danska vägens förskola ligger centralt i stadsdelen Lunden i Göteborg. Förskolan ligger lummigt inbäddat i ett bostadsområde och närheten till intilliggande parker ger många möjligheter till att vara nära eller längre ifrån förskolan. 

Vi är en liten familjär förskola som består av en syskonavdelning där barnen delas in i mindre grupper under dagen. Pedagogerna har ett nära samarbete med vårdnadshavarna och ett tryggt och förtroendefullt klimat råder. Vi har en låg personalomsättning vilket skapar en trygghet för barnen och Er vårdnadshavare.

På Danska vägen har vi ett väl förankrat värdegrundsarbete med vår Hjärtekultur som är ett förhållningssätt som handlar om att stärka barns känsla av egenvärde, empatiska förmåga, det sociala samspelet och att bli trygga som individer. Alla är olika men lika bra! Vi tror på barnens förmågor och planerar vår verksamhet utifrån det. Vi tror också att genom att vara en medforskande pedagog upptäcker och upplever vi och lär oss tillsammans med/av varandra. 

Vi arbetar för att ta tillvara på barnens nyfikenhet och intressen som vi anser är barnens drivkraft i det egna lärandet.  Att barnen känner sig delaktiga i sitt eget lärande är viktigt för oss. Därför jobbar vi projektinriktat utefter barnens intressen. Genom att barnen får vara delaktiga och bestämma, samt att deras nyfikenhet tas tillvara, så får vi ett demokratiskt arbetssätt där alla på ett respektfullt sätt är delaktiga. Vi får världens viktigaste värden att växa!

Våra miljöer är uppbyggda utifrån Dibbers pedagogiska koncept med de sju lärvännerna som alla representerar förskolans läroplansmål. Vi kopplar även våra aktiviteter till dem. Läs mer om lärvännerna här. Dessa miljöer är föränderliga och levande samt varieras och förnyas kontinuerligt beroende på barnens intressen och undervisningens innehåll.

Vi arbetar med den goda måltiden och erbjuder hemlagad, näringsrik mat tillagad från grunden med bra råvaror och ekologiska produkter i vårt tillagningskök på Dibber Flygledarevägen. Vi serverar ett grönsaksfat med tre olika grönsaker varje dag före lunch. Våra kockar strävar efter att servera mat som är tillagad med kärlek och omtanke för både vår miljö och för barnen som äter maten. Allt utifrån Livsmedelsverkets riktlinjer.

Arbetet med hållbar utveckling går som en röd tråd i vår verksamhet och genomsyrar allt vi gör. En ledstjärna i vårt arbete med hållbar utveckling är att vi utgår från de tre aspekterna: socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Det innefattar allt från hur vi är motvarandra, återvinning/återanvändning, släcka lampor och tänka på att stänga av vattnet. Till skräpplockardagar, plantering, vara rädda om våra saker, allemansrätten och FN:s barnkonvention för att nämna en bråkdel.

Följ oss gärna på vårt instagramkonto @dibber_forskolandanskavagen