Om oss

Förskolan Myran är den första förskolan som byggdes i Vårby (1972), den ligger centralt i Vårby Gård med många fina parker och naturområden.

Vi är en förskola med sex avdelningar, fyra för de yngre barnen och två för de äldre barnen. Vi har en stor och fin förskolegård samt en inbjudande lärmiljö för alla sinnen.

Det är den bästa förskola som jag kunde välja. Personalen gör sitt jobb med kärlek, engagemang och sprider massor av trygghet. Vad mer kan en förälder önska sig?

Funda, vårdnadshavare på Myran

Digital visning och presentation

Välkommen in till oss! Rektor Marie berättar och visar upp verksamheten.

Min dotter trivs mycket bra på förskolan, hon har fått mer självförtroende och har lärt sig så mycket…

Den här förskolan är 100% perfekt, den bästa i Vårbygård.

Vårdnadshavare Naureen

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.