Om Parkstugan förskola

Välkomna till Dibber Parkstugan förskola!

Parkstugan är en liten förskola belägen i ett lugnt villaområde vid en återvändsgata. På Parkstugan finns plats för 57 barn. Vi har tre avdelningar, två äldrebarnsavdelningar och en för de yngre barnen. På varje avdelning arbetar en eller två förskollärare tillsammans med en eller två barnskötare.

Förskolans gröna och fina gård lockar till lek, lärande och avkoppling.

På Parkstugan är lustfyllt lärande och utveckling viktigt, liksom delaktighet och trygghet.

På Parkstugan vill vi att lärandet ska vara lustfyllt och ske i för barnet meningsfulla situationer.

Barnens delaktighet är viktig och deras intressen styr utvecklingen av våra projket och temaarbeten.

På Parkstugan har barn och pedagoger roligt tillsammans

På Parkstugan har vi trygga, kompetenta och erfarna pedagoger som har roligt tillsammans med barnen!

I våra fina lek- och lärmiljöer utmanas barnen av närvarande pedagoger som tillför material utifrån barnens intresse och behov. Vi arbetar med teman och projekt vilket genomsyrar hela barnens vardag. Våra projekt och temaarbeten genomsyrar hela barnets vardag.

Bilder från verksamheten på Parkstugan