Om Backebo förskola

  • Hjärtekultur
  • Ut & Njut
  • Förskolebrevet
  • Språkmedvetenhet
  • Utforskande närmiljöer

Förskolan Backebo i Nyköping ligger i ett lugnt villaområde med närhet till många härliga naturområden. Vi består av tre avdelningar – Trollsländan och Fjärilen som är våra yngrebarnsavdelningar, samt Ängen – vår äldrebarnsavdelning.

Förskolan har ljusa, rymliga lokaler som lockar till både lek och lärande i de olika pedagogiska miljöerna.

Till förskolan har vi en stor gård där barnen och pedagoger får förutsättningar att upptäcka tillsammans.

Utöver gården besöker vi även platser i närområdet – en tur till skogen som ligger precis i anslutning till förskolan eller en promenad för att utforska närområdet.

Backebos pedagoger är närvarande och inlyssnande och utformar undervisningen efter barnens intressen och behov och utifrån Förskolans Läroplan och vår Hjärtekultur. Vi arbetar för en varm och välkomnande atmosfär som är tillåtande, glädjefylld och trygg. Där barnens intressen tas tillvara och lärande lockas genom lek.

Barnets bästa är alltid i fokus hos oss.

Vår vision och våra Lärvänner

Vi får världens viktigaste värden att växa! Barnen är det viktigaste vi har och vi ska hjälpa dem att växa, både individuellt och tillsammans med andra. Vi arbetar aktivt med att vara närvarande pedagoger för att finnas nära och kunna stötta varje enskilt barn där hen befinner sig just nu. Detta för att skapa goda förutsättningar för barnet att växa i sin självkänsla och självförtroende och därmed kunna, vilja och våga mer i livet. Vår utgångspunkt är i barnens intressen och formar därefter vår utbildning och undervisning utifrån dessa. Hos oss möter barnen inbjudande lek- och lärmiljöer som bidrar till samspel och interaktion. Miljöerna är uppbyggda utifrån vårt pedagogiska koncept med sju Lärvänner som alla representerar Förskolans läroplansmål. Ett av Backebos fokusmål är språkmedvetenhet där pedagogerna aktivt arbetar med tecken som stöd och tecken som alternativ kommunikation, praxisalfabetet och tydliggörande av pedagogiken genom bildstöd. Här möts varje barn individuellt utifrån var hen befinner sig i sin språkutveckling. Här får barnen även träffa Lärvännen Alfa-Beta som representerar läroplanens mål kring språk och kommunikation.

Alla Dibbers lärvänner med texten: Vi får världens viktigaste värden att växa

”Ut & Njut”

Utevistelse är viktigt för oss, ur flera aspekter. Vår filosofi Ut & Njut syftar till att barn lär sig i olika miljöer och i olika situationer. Upplevelsebaserat och situationsanpassat lärande är viktiga ledord för oss. Utevistelse bidrar även med mycket ur en hälsosynpunkt, vi håller oss friskare och vi känner att vi får energi av att få vara ute och röra på oss. För oss är det också viktigt att utevistelsen är njutbar där vi får möjligheter att möta nya spännande upplevelser. På Backebo tar vi oss utanför gården för att barnen ska få upptäcka nya miljöer, både natur- och kulturområden. Den närliggande skogen är en populär plats att besöka av både barn och pedagoger.

Våra yngre barn vilar efter maten i vårt vindskydd vi har ute på vår gård.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi har en god service och hjälper gärna till i frågor om ert barn eller ert barns vistelse på förskolan. Det ska vara enkelt att vara förälder på förskolan Backebo. Vi använder webbverktyget Unikum som gör det enkelt för dig som vårdnadshavare att vara delaktig i ditt barns lärande och utveckling under åren i förskolan. Genom Unikum får du ta del av lärloggar och annan information från avdelningen och förskolan.

Förskolebrevet

Backebo arbetar, som alla våra Dibber-förskolor i Nyköping, med Förskolebrevet. Förskolebrevet syftar till att stärka barns integritet och rätten till den egna kroppen. Detta innebär bland annat undervisning tillsammans med barnen för att skapa en trygg miljö där barnen får förutsättningar att lära sig om integritet och barns rättigheter. Undervisningen kan innehålla olika litteraturer, uppgifter och övningar beroende på barnens ålder och mognad. Det innebär även att vi alltid garanterar att det finns ordinarie pedagoger på plats när du hämtar eller lämnar ditt barn, att det alltid är en ordinarie pedagog som hjälper till vid hygiensituationer mm för att barnen alltid ska känna sig trygg. Läs gärna mer på http://treskablinoll.nu/forsko…