Om Tussi förskola

Välkommen till en förskola där vi gillar natur & kreativitet!

Tussi förskola är en förskola med plats för ca 95 barn. Vi finns i en nybyggd fastighet (2016) i Mariastaden.

Mariastaden är Helsingborgs mest expansiva bostadsområde där villabebyggelsen blandas med radhus och flerbostadshus. Vi njuter av stora grönområden som skog (Pålsjö skog), äng, hästhagar men också fina lekplatser i området. Vår förskola har också tillgång till närliggande koloniområdet Senderöd där vi bedriver en del av förskolans naturprofil. Genom våra cyklar tar vi oss enkelt även lite längre bort som till Fredriksdals friluftsmuseum eller Sofiero slottspark. Dessa förutsättningar i området tillsammans med cyklar samt intresse och kompetens hos förskolans pedagoger har format vårt arbetssätt och vår profil. Följ oss gärna på vårt instagram konto dibbertussi.

Våra öppettider

Dibbers värdegrundsarbete i förskolan – hjärtekultur

I förskolans läroplan står: ”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.”

I vårt arbete med att förverkliga läroplanens uppdrag tar vi stöd av våra sju lärvänner och ett program som vi kallar Hjärtekultur. Hjärtekultur är centralt i vårt pedagogiska arbete med barnen, i vår personalpolitik och i mötet med föräldrar och andra samarbetspartners. 

Hjärtekultur handlar om att stärka barns känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empatiska förmåga och att bli trygga som individer. Hjärtekulturen på Dibber är en  viktig del av den inlärningsmiljö som varje enskilt barn möter varje dag hos oss. Utveckling, lek och lärande, hälsa och trivsel är ett resultat av en bra inlärningsmiljö. Vi arbetar aktivt för att samspel, omsorg, lek och lärande ska gå hand i hand genom hela dagen.