Om oss

Örtagårds förskola är en liten familjär och stabil förskola på första våningen i ett lugnt bostadsområde och vi har en egen uteplats. Intilliggande grönområde och lekplatser ger många möjligheter till att vara nära eller längre ifrån förskolan. Buss och tågförbindelser är nära om förskolan ger sig iväg längre bort.

Förskolan består av en syskonavdelning där barnen delas in i mindre grupper under dagen. Pedagogerna har ett nära samarbete med vårdnadshavarna och ett tryggt och förtroendefullt klimat råder.

Vill man ge sina barn möjlighet att växa utifrån den man är och den man vill bli så är en Dibber-förskola ett självklart val för sina barn. 

Elisabeth, rektor

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.