Välkommen!

Neglinge gård består av två charmiga hus med tre fina tillhörande gårdar. Runt hörnet finns skogen, havet och Saltsjöbanan som bjuder på äventyrliga utflyktsmål.

Tillsammans med barnen arbetar vi lustfyllt, utforskande och lärande varje dag.

På Dibber Neglinge gårds förskola får vi vår mat från Dibbers Matgård. Det betyder att vår mat är centralt förberedd, men tillagad lokalt på vår förskola. Läs mer.

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.

Hjärtekultur

Hjärtrud, en av våra sju lärvänner berättar om att hjärtekultur innebär att varje barn ska få känna och uppleva att de är värdefulla.