Välkommen!

Neglinge gård består av två charmiga hus med tre fina tillhörande gårdar. Runt hörnet finns skogen, havet och Saltsjöbanan som bjuder på äventyrliga utflyktsmål.

Tillsammans med barnen arbetar vi lustfyllt, utforskande och lärande varje dag.

Om Neglinge gård

Neglinge gårds förskola har de bästa förutsättningarna för undervisning både ute och inne. Förskolan är indelad i två hus i det ena huset finns de äldre barnen där materialtillgången och äventyrslusten är stor. Här utförs experiment och nya upptäckter, spännande sagor finns alltid tillgängliga både digitalt och analogt.

Varje dag har vi högläsning och undervisning i allt från fotosyntesen till dinosaurier. Här samverkar pedagoger och barn endast fantasin sätter gränser.

I vårt andra hus finns våra yngre barn. Här arbetar vi med trygghet och en nära omsorg. Vi lyssnar på sagor och har rörelselekar Även här har vi undervisning, att äta själv, klä på sig sin jacka, kunna färger och siffror, veta vart man bor är viktiga kunskaper. 

På vår stora fina gård finns det möjligheter till både undervisning och äventyr. Gården är indelad i tre sektioner där det finns både cykelbana, gungor, sandlåda och natur. På vår gård är alla barn allas barn.

Även om vi har en fin gård så är utflykter ett stående inslag i vår vecka. Det är alltid spännande att se nya omgivningar och få nya intryck. Hos oss trivs både barn och pedagoger.

Lärvännerna

Till vår hjälp har vi Lärvännerna, som synliggör Läroplanens mål på ett lekfullt och pedagogiskt sätt.

Vi arbetar temainriktat och för tillfället med satsningsområdena hållbar utveckling, normkreativitet och programmering.

Alla Dibbers lärvänner med texten: Vi får världens viktigaste värden att växa

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.

Hjärtekultur

Hjärtrud, en av våra sju lärvänner berättar om att hjärtekultur innebär att varje barn ska få känna och uppleva att de är värdefulla.