Om Växhuset förskola

Förskolan Växhuset ligger på Rotsunda nära skog och natur och med promenadavstånd till sjön Norrviken.

På Växhuset får barnen ta del av olika temaarbeten utifrån olika intresseområden. Tema som vår närmiljö, olika kulturer, länder och språk. Barnen får många härliga naturupplevelser i våra omgivningar men även på förskolans gård.

Här finns det mesta förskolebarn kan önska sig – en härlig förskolegård för lek och fantasi. En genomtänkt, pedagogisk förskolemiljö i våra stora rymliga lokaler. På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans i arbetslag.

Förskolan har en egen kock som bjuder på god, näringsriktig och till stor del ekologisk mat.