Om Växhuset förskola

Förskolan Växhuset ligger i Rotsunda Gård nära skog och natur och med promenadavstånd till sjön Norrviken.

På Växhuset får barnen ta del av olika temaarbeten utifrån olika intresseområden. Tema som vår närmiljö, olika kulturer, länder och språk. Barnen får många härliga naturupplevelser i våra omgivningar men även på förskolans gård.

Här finns det mesta förskolebarn kan önska sig – en härlig förskolegård för lek och fantasi. En genomtänkt, pedagogisk förskolemiljö i våra stora rymliga lokaler. På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans i arbetslag.

EN DAG PÅ VÄXHUSET

Vi öppnar kl. 7.00 och tar emot alla barn utomhus. Ni checkar in ert barn hos ansvarig pedagog. Vi arbetar tillsammans på morgonen och delar upp barnen i grupper innan planerade aktiviteter startar ofta i samband med fruktstund. Aktiviteterna under förmiddagen kan vara arbete med aktuellt temaarbete, skogspromenad, organiserad utelek osv.

Lunch äter vi ca kl. 11.00 med vila och återhämtning i någon form. När vädret tillåter har vi utomhusaktiviteter för de barn som är vakna och inte sover. Ofta äter vi även mellanmål utomhus ca kl. 14.00. Mellan 15.00 och 16.00 samarbetar vi igen mellan avdelningarna. Förskolan stänger kl. 17.00

Hälsa på en dag på förskolan

Det finns olika sätt att komma och få en känsla för den förskola som du är intresserad av. Du kan boka en tid för visning, komma på ”öppet hus” eller boka ett möte med rektor för mer information, via mejl eller telefon.

Det är viktigt för dig som vårdnadshavare att få komma och få en magkänsla samt svar på frågor om den förskola där du ska lämna ditt eller dina barn.

Föräldrasamverkan på Växhuset

Föräldramöte. Pedagogerna bjuder in till föräldramöte 1 gång per läsår då de informerar om kommande verksamhet.

Öppna föräldraforum. Ca 1 gång per termin där du som vårdnadshavare har möjlighet att träffa rektor och ställa dina aktuella frågor.

Vår kommunikation. Vi kommunicerar med er vårdnadshavare via Unikum/Tempus
Varje termin bjuder vi in er vårdnadshavare till ett utvecklingssamtal. Ett samtal där du som förälder får möjlighet att prata om ditt barns utveckling och andra frågor direkt med pedagogerna.

Enkät. Vi på Dibber önskar naturligtvis få veta vad ni tänker kring ert barns förskola. Ni kommer få besvara en enkät från Dibber en gång per år och då i början av året. Vi värdesätter att så många som möjligt svarar på enkäten. Du som vårdnadshavare kommer även få en enkät från Sollentuna kommun.

Besök. Ni är alla välkomna att delta en dag eller två i vår verksamhet.


Dibbers värdegrundsarbete i förskolan – hjärtekultur

I förskolans läroplan står: ”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.”

I vårt arbete med att förverkliga läroplanens uppdrag tar vi stöd av våra sju lärvänner och ett program som vi kallar Hjärtekultur. Hjärtekultur är centralt i vårt pedagogiska arbete med barnen, i vår personalpolitik och i mötet med föräldrar och andra samarbetspartners. 

Hjärtekultur handlar om att stärka barns känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empatiska förmåga och att bli trygga som individer. Hjärtekulturen på Dibber är en  viktig del av den inlärningsmiljö som varje enskilt barn möter varje dag hos oss. Utveckling, lek och lärande, hälsa och trivsel är ett resultat av en bra inlärningsmiljö. Vi arbetar aktivt för att samspel, omsorg, lek och lärande ska gå hand i hand genom hela dagen.