Om Växhuset förskola

Förskolan Växhuset ligger på Rotsunda nära skog och natur och med promenadavstånd till sjön Norrviken.

På Växhuset får barnen ta del av olika temaarbeten utifrån olika intresseområden. Tema som vår närmiljö, olika kulturer, länder och språk. Barnen får många härliga naturupplevelser i våra omgivningar men även på förskolans gård.

Här finns det mesta förskolebarn kan önska sig – en härlig förskolegård för lek och fantasi. En genomtänkt, pedagogisk förskolemiljö i våra stora rymliga lokaler. På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans i arbetslag.

EN DAG PÅ VÄXHUSET

Vi öppnar kl. 7.00 och tar emot alla barn utomhus. Ni checkar in ert barn hos ansvarig pedagog. vi arbetar tillsammans på morgonen och delar upp barnen i grupper innan planerade aktiviteter startar ofta i samband med fruktstund. Aktiviteterna under förmiddagen kan vara arbeta med aktuellt temaarbete, skogspromenad, organiserad utelek osv.

Lunch äter vi ca kl. 11.00 med vila och återhämtning i någon form. När vädret tillåter har vi utomhusaktiviteter för de barn som är vakan och inte sover. Ofta äter vi även mellanmål utomhus ca kl. 14.00. Mellan 15.00 och 16.00 samarbetar vi igen mellan avdelningarna. Förskolan stänger kl. 17.00


Dibbers värdegrundsarbete i förskolan – hjärtekultur

I förskolans läroplan står: ”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.”

I vårt arbete med att förverkliga läroplanens uppdrag tar vi stöd av våra sju lärvänner och ett program som vi kallar Hjärtekultur. Hjärtekultur är centralt i vårt pedagogiska arbete med barnen, i vår personalpolitik och i mötet med föräldrar och andra samarbetspartners. 

Hjärtekultur handlar om att stärka barns känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empatiska förmåga och att bli trygga som individer. Hjärtekulturen på Dibber är en  viktig del av den inlärningsmiljö som varje enskilt barn möter varje dag hos oss. Utveckling, lek och lärande, hälsa och trivsel är ett resultat av en bra inlärningsmiljö. Vi arbetar aktivt för att samspel, omsorg, lek och lärande ska gå hand i hand genom hela dagen.