Om Hindby förskola

Vill du att ditt barn skall få förutsättningar att utvecklas och ges möjlighet att bli den bästa versionen av den ditt barn är och den ditt barn vill vara? Att dagligen få möta högt kvalificerade pedagoger som på ett lekfullt sätt tillsammans med barngruppen ges förutsättningar till att uppleva och delta i undervisning och lärande i utmanande lärmiljöer? Vill du ge ditt barn möjlighet att få göra sin röst hörd, uppmuntras att tänka kritiskt och ha känslan av att bli lyssnad på? Då skall du absolut söka förskoleplacering hos oss!

Vi kan erbjuda dig en förskoleplacering på den absolut bästa förskolan på Hindby, stadsdel Fosie i Malmö

Förskolans miljö

Hindby förskola ligger lummigt inbäddat i ett villaområde med egen förskolegård. Intilliggande parker och lekplatser ger många möjligheter till att vara nära eller längre ifrån förskolan. Hindby skola med förskoleklass upp till årskurs 6 ger förskolebarnen förtur till vidare placering i skolverksamheten. Närheten till skolan gör att de flesta barnen börjar som ett-åring och slutar i årskurs 6. Detta gör att de flesta barnen har en nära relation till samtliga som arbetar på förskolan, eller skolan. Samarbete med skolan sker i olika former under året. Firandet av olika händelser sker ibland gemensamt på skol och förskolegård.

Förskolans fem avdelningar arbetar i åldershomogena barngrupper och där pedagogerna utifrån de förutsättningar som råder följer barngruppen fram tills överlämnandet till förskoleklassen.

Hindby skola har ett eget kök som lagar den mat som serveras på förskolan.

Förskolans pedagogiska tanke

Förskolan arbetar utifrån gällande styrdokument men även med lärvännerna Hjärtrud, Kreativa, Räkne-Reza, Alfa-Beta, Rör-Else, Lek-Levi och Ute-Ugo. Lärvännerna stödjer pedagogerna i att hålla fokus på det pedagogiska uppdraget och synliggör för barnen vilka lärområde de upplever under sitt eget förändrade lärande.

Verksamheten arbetar för att dagen skall vara fylld av aktiviteter som inbjuder till ett nyfiket, utmanade och lustfyllt förhållningssätt, alla barn skall få möjlighet att arbeta kollaborativt, kreativt, tänka kritiskt och få möjlighet att kommunicera på olika vis. Medskapande pedagoger finns för att utforska tillsammans, eller enskilt. IT-verktyg används som ett komplement för att utveckla och utmana barnen dagligen genom att vara producenter och inte åskådare i tex iPad-användandet.

Titta gärna in på vår instagramsida dibber_hindbyforskola som är fylld med pedagogiska aktiviteter som barnen ges möjlighet att delta i!

Alla som kommer till förskolan skall känna sig välkomnade och synliggjorda ”-du gör skillnad”. De som kommer möts av en pedagog som visar med ord och handling att alla är lika viktiga pusselbitar för att gruppen skall vara komplett. Alla behövs och alla är lika värdefulla. Barn lär när de deltar i en aktivitet som upplevs intressant och lustfylld, det skall vara roligt att lära något nytt! Känslan av delaktighet och möjlighet att påverka innehåll i aktiviteter är viktig för alla barn, oavsett ålder.

Barnkonventionen

FN:s barnkonvention har sedan förskolans start varit en grundpelare i verksamheten och avdelningarna är döpta efter FN´s generalsekreterare. Alla barn skall ha möjlighet att vara delaktig i utformandet av sin egen dag. Att kunna påverka och göra sin röst hörd är en självklarhet och ett uttalat förhållningssätt. Alla barn skall ges möjligheter att utveckla sin roll som samhällsaktör i Malmö. Aktivt arbete i barngrupperna för att motverka kränkning eller diskriminering pågår kontinuerligt. Förskolan arbetar utifrån ett förhållningssätt och barnsyn där alla har rätten att vara den de är och rätten att bli den de vill bli.

Förskolan uppmärksammar barnkonventionen varje år med ett fördjupande arbete som avslutas med ett firande.