Aktuellt på DISH

Till hösten tar vi in elever från förskoleklassen till årskurs sex och därefter växer vi ett år i taget till årskurs 9. Vi följer den svenska läroplanen LGR 11 men också läroplanen för IB (International Baccalaureate ). IB:s pedagogik baseras på forskning och syftar till att utveckla elevernas färdigheter inom kritiskt tänkande, problemlösning, samarbetsförmåga, kommunikation och innovation. Vi är stolta över att ha påbörjat processen att bli certifierad IB-skola. Den beräknas ta ca två år då evalueringen är noggrann från IB:s sida. De säkerställer inte bara att vi följer och förstår läroplanen, utan även att ledarskapet i klassrummet håller hög nivå. På så sätt kan vårdnadshavare känna sig trygga med att deras barn får skickliga lärare.

Jerusalema

Our students and staff from kindergarten to fifth got a challenge to participate in the trendy Jerusalema dance!

Våra elever och lärare från förskoleklassen till åk 5 fick i utmaning att dansa den trendiga Jerusalema dansen.