Aktuellt på DISH

Dibber International School Helsingborg är nu en auktoriserad IB School

– Jag är en mycket glad och stolt rektor för vår skolas IB auktorisering, säger Anna Fondell Persson, rektor på Dibber International School Helsingborg, med ett stort leende. Det finns ett stort engagemang för att skapa fina relationer med eleverna och passion för undervisning på vår skola.

Dibber International School Helsingborg har blivit auktoriserad av IB-organisationen för PYP (Primary Year Programme.) Programmet är anpassat för elever från 6–12 år. Detta innebär att man fokuserar på hela elevens utveckling, både i klassrummet och i världen utanför. Programmet erbjuder en ram som får hela eleven att växa akademiskt och socialt, samt skapar aktiva medborgare genom att låta eleverna undersöka världen både lokalt och globalt. Skolan ingår nu i ett större nätverk av internationella skolor där PYP elever och lärare känner igen sig i målsättning och i arbetssätt.

– Kraven är höga för att klara en auktorisering, fortsätter Anna Fondell Persson. Elever, lärare, rektor och vårdnadshavare har blivit intervjuade och undervisningen har granskats av IB-inspektörer i två år. Nu ska vi fortsätta att arbeta för att behålla den fina kvalitén som krävs. Ett nära samarbete och utvecklingsbenägna lärare har gett kvalitativ undervisning och arbetsglädje för elever och lärare. Vi kommer att fira vår auktorisation tillsammans med elever, medarbetare och vårdnadshavare.

Dibber International School Helsingborg har idag cirka 135 elever i åldern 6–12 år. Skolan är en fristående skola och kommer att söka en MYP kandidat skola till hösten för att bygga ut skolan med elever i åldrar 6–16 år. Vi får världens viktigaste värden att växa.

Kontaktperson:
Anna Fondell Persson, rektor på Dibber International School Helsingborg
Mobil:0702-760864
anna.fondellpersson@dibber.se

Fakta
International Baccalaureate (IB) grundades 1968. Det är en icke vinstdrivande utbildningsstiftelse som har stort fokus på eleven. Eleverna ska få möjlighet att utveckla sina intellektuella, personliga, känslomässiga och sociala färdigheter för att leva, lära och arbeta i en snabbt globaliserad värld.

Jerusalema

Our students and staff from kindergarten to fifth got a challenge to participate in the trendy Jerusalema dance!

Våra elever och lärare från förskoleklassen till åk 5 fick i utmaning att dansa den trendiga Jerusalema dansen.