Välkommen!

  • STL* (Skriva sig till lärande)
  • Utepedagogik och IKT*
  • Digitala verktyg (iPad och Chromebook)
  • Programmering
  • Fantastiska skolresultat

Dibbers skolor pedagogik

En plats där både människor och kunskap kan växa. 

Vi vill att alla elever ska känna sig värdefulla och uppleva att de blir sedda, hörda och tagna på allvar. Vårt värdegrundsarbete utgår från vårt program Hjärtekultur.

Dibbers skolor har gemensamma värdeord

Dibbers skolor har en hel del gemensamt och vi strävar alla efter att erbjuda våra elever en utbildning i världsklass. 

Dibbers skolor har unika profiler

Jag ger högsta betyg till denna skola och kan rekommendera den till alla.

(förälder)

En trygg miljö där barnen utvecklas på ett fantastiskt sätt, fin gemenskap och ett otroligt engagemang hos alla som arbetar där.

(förälder)

Engagerad personal, bra undervisning och en fin sammanhållning bland eleverna över årskurserna. Skolan ligger också långt framme i sitt arbete med att väva in IT och programmering i undervisningen vilket är mycket uppskattat av oss föräldrar.

(förälder)

Möt våra rektorer

Rektor och biträdande rektor berättar om skolan.

Personalen presenterar sig

Välkommen att träffa vår personal som alla presenterar sig med namn i sina respektive arbetslag.


I bloggen samlar vi information för att underlätta för dig som vårdnadshavare att ta ett välinformerat beslut om skola eller förskola för ditt/ert barn. Det finns många olika parametrar som spelar in när man vill hitta en bra, eller den bästa, skolan och/eller förskolan som passar för just dig/er och ditt/ert barn. Här har vi valt att leta efter information och forskning som handlar vad du kan ha i åtanke i skolvalet. Läs mer: