Om Finnboda förskola

Finnboda förskola är belägen mitt i det anrika och saltsjönära varvsområdet Finnboda hamn. Här finns fina natur- och skogsområden samt goda kommunikationer till såväl Södermalm som övriga Nacka. Vi har sex avdelningar som delas upp i mindre grupper under dagen, såväl utomhus som inomhus. Våra arbetslag består av engagerade förskollärare och barnskötare, som tillsammans med barnen driver arbetet framåt. Barns delaktighet och inflytande är viktiga ledord i vårt dagliga arbete, liksom alla barns rätt att få vara sig själva. Vi arbetar normkreativt för att motverka att barn blir begränsade av stereotypa normer samt för att se till att alla barn speglas i verksamheten genom exempelvis bilder, böcker och material.

Förskolans utemiljö är uppdelad i två gårdar där vi kan fördela oss och låta barnen möta olika typer av miljöer. I närheten av förskolan finns flertalet parker och naturområden som vi utforskar och tar med oss de upplevelserna och upptäckterna in i verksamheten.

På Finnboda förskola finns också ett stort intresse för digitalitet och dess möjligheter. Vi arbetar bland annat med projicering med olika material och miljöer för att förstärka barnens lekar och skapande. Vi utforskar naturmaterial och liknande med hjälp av digitala mikroskop och arbetar med green screen där barnen får öva på källkritik och att vara kreativa. Att arbeta med digitalitet ger oss också möjlighet till att förstå mönster, sortering, algoritmer m.m.  och det använder vi oss av även analogt i olika rutinsituationer samt undervisning. Digitaliteten är för oss ytterligare ett uttryckssätt i den ordinarie utbildningen och ersätter inte andra uttryckssätt eller utforskande. Kika gärna in på vår Instagram @dibber_finnbodaforskola där vi uppdaterar om vår dagliga undervisning och digitala utforskande i vardagen.

Vi tror att barn lär i meningsfulla sammanhang tillsammans med andra människor, miljöer och material. Därför ser vi våra miljöer som en viktig resurs; något som lever och ständigt är i rörelse. Leken har en central plats i vår utbildning eftersom vi ser den som grunden till all utveckling och lärande. För att rusta barnen för en digital nutid och framtid skapar vi förutsättningar för att de ska få förståelse för digital teknik, informationsflöde, källkritik och programmeringens grunder.