Om oss

Värdegrund

Vårt mångåriga normkreativa arbete har lett till en öppen och positiv atmosfär där barnens perspektiv står i centrum. Utbildningen bedrivs med en demokratisk grund där alla är unika, har lika värde och bemöts med respekt.

Demokratiskt arbetssätt

Vi delar in barnen i mindre grupper under dagen, där de får leka, lära och utforska utifrån ett demokratiskt arbetssätt. Vi samarbetar över avdelningarna och på gårdarna. Våra miljöer på förskolan är en viktig resurs, något som lever och är i ständig utveckling och rörelse.

I arbetslagen tar vi tillvara på alla pedagogers kompetenser för att ge trygga dagar på förskolan och bred undervisning. Vi har utvecklingsgrupper som driver arbetet framåt. Dibber har delat in läroplanen under sju olika lärvänner som representerar läroplanens olika mål och med hjälp av dom ser vi till att alla barn erbjuds aktiviteter för att stötta utvecklingen och lärandet.

Utevistelse

Barnen erbjuds utevistelse varje dag och vi ser närmiljön som en viktig del i barnens lärande. Barnen hämtas och lämnas oftast utomhus.

Digitalitet

Vi arbetar medvetet med digitalt meningsskapande som en naturlig del i barnens undervisning. Vi har även digitala studios där barnen får utforska, skapa och tillägna sig adekvat digital kompetens som källkritik och programmering. Hos oss binder vi samman det analoga och digitala för att skapa djupare förståelse.

Kost

Vår kock lagar all mat från grunden, med stor variation och till stor del närodlat eller ekologiskt. Lunchen och mellanmålet erbjuder en väl sammansatt näringsriktig kost för en hel dags lärande.

Kommunikation

Vi använder Unikum som en plattform för kommunikation med vårdnadshavare. Vi kommunicerar också via Instagram där vi delar med oss av verksamheten.