Om Ellaparks förskola

Välkomna oss!

Ellaparks förskola är en traditionell förskola som ligger i Ella Park, Täby.

Förskolan Ellapark ligger på Tenorvägen, en lugn villagata i Täby, med fina grönområden i närheten. På Ellapark har vi 4 arbetslag, Hallon, Smultron som är två äldrebarns avdelningar och sedan Lingon och Blåbär som är två yngrebarns avdelningar. Barnen är uppdelade i mindre grupper under dagarna och erbjuds olika aktiviteter under dagen. Vi har utbildade, engagerade förskollärare och barnskötare.

Ellapark har en varierande gård som lockar ditt barn till lek och utmaningar. Vi har en liten skogsdunge på gården som skapar många tillfällen till utforskande och lustfyllt lärande. Vi har också tillgång till en fotbollsplan som ligger utanför vår grind.

På Ellaparks förskola skapar vi tillsammans med barn, medarbetare och vårdnadshavare de bästa förutsättningarna för det livslånga lärandet. Det gör vi genom att medvetet låta barnen föra fram sina tankar och lyssna till andra, argumentera, resonera, tänka om, problematisera, ifrågasätta, ha hypoteser och undersöka dem.

Vi är en undervisande, trygg, omsorgsfull och utvecklande verksamhet med barnets värdegrund, gruppen och jaget i fokus.

På Ellapark har vi inspirerande lärmiljöer där barnen är delaktiga och har inflytande över vad vi gör på dagarna. Våra erfarna pedagoger är lyhörda för barnens intressen och erfarenhet för att hela tiden utmana lärandet. På Ellapark arbetar vi nyanserat och varierat med språk och matematik. Vi satsar på att skapa rika mötesplatser för barnen och är kända för stimulerande inne- och utemiljöer.

Vår pedagogik

Ellapark förskola jobbar enligt Inspiras pedagogiska modell som fokuserar på lek och lärmiljöer, både inne och ute. Vi tycker att det är viktigt med ett bra bemötande och att man ser det kompetenta barnet som har eget inflytande. Vi lägger stor vikt på Inspiras värdegrund och arbetar efter läroplanens mål och riktlinjer. All verksamhet på förskolan utgår ifrån att barn, föräldrar och pedagoger är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade, intresserade och har lika värde. Vi arbetar aktivt med likabehandlingsplanen.

Den pedagogiska måltiden

Vi får vår mat från Dibber Norrvikens skola i Sollentuna, de serverar god och näringsriktig mat. Vi har ett nytt koncept inom Dibber som kallas “Den Goda Måltiden”. Det innebär att vi kommer ha en tydlighet med vad vi vill skapa med våra måltider, även inkluderat mellanmål. Vi satsar stort på att få så goda och näringsriktiga måltider som möjligt så barnen dels orkar hela dagen. Arbetet kring den goda måltiden innebär att vi kommer ha stort fokus på grönsaker, teman, att barnen är mer delaktiga både att laga mellanmål men också att duka, plocka undan och lära sig om vad de äter.