Om Trollflöjten förskola

Välkommen till en förskola där vi gillar natur och rörelse!

Trollflöjten förskola är en liten förskola med plats för ca 40 barn. Vi fanns från starten, i början av 1990-talet, och fram till sommaren 2020 i lokaler i Hittarpshallen i området Laröd strax norr om Helsingborg. I augusti 2020 flyttade förskolan till en ny lokal blott några hundra meter från vår tidigare lokal i Hittarpshallen. Vi fick i vår nya lokal en förbättrad arbetsmiljö för både barn och vuxna i en fin enplansbyggnad med en inbjudande förskolegård. Vår nya lokal kallas för ”Lilla Holsta” och finns mitt emot Holstagårdsskolan med adress Gummarpsvägen 6.

Dibber Trollflöjten förskola gård

Laröd är ett fantastiskt område där vi njuter av stora grönområden som skog, äng, hästhagar men också lekplatser samt strand och hav. Dessa förutsättningar i området tillsammans med intresse och kompetens hos förskolans pedagoger har format vårt arbetssätt och vår profil.

Öppettider

Förskolan öppnar kl. 6.45 och stänger kl. 17.15. Under året stänger vi förskolan 4-5 dagar för s.k. planeringsdagar. Viktiga dagar för att möjliggöra planering, utvärdering samt utbildning för vår personal.

På sommaren har vi stängt 2-3 veckor i slutet av jul/början av augusti. Om någon familj har omsorgsbehov dessa veckor sker samverkan med andra Dibber förskolor.

Styrdokument

Förskolan har en läroplan (Lpfö 18) utgör grunden alla förskolors verksamhet. För att åskådliggöra läroplanens olika ämnesområden så har Dibber valt att göra detta genom våra lärvänner; Alfa-Beta (språk), Räkne-Reza (matematik), Lek-Levi (lekens betydelse), Krea-Tiva (skapande, kreativitet), Rör-Else (rörelse, mat och hälsa), Hjärtrud (värdegrund, hur vi är mot varandra) och Ute-Ugo (natur). Utifrån dessa områden så sker undervisning med barnen varje dag.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Riksdagen beslutade att barnkonventionen blev svensk lag från den 1 januari 2020. Dess syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter.

Vi är en del av Helsingborgs Stads förskolor och följer stadens riktlinjer och rutiner. Detta omfattar t.ex. köhantering, avgifter och andra gemensamma regler.