Föräldrasamverkan på Kattfoten

Under höstterminen så bjuder vi in er föräldrar till ett möte där vi bla presenterar vår utbildning som ditt/ert barn kommer erbjudas under året. ”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande” (Lpfö2018)

Vi börjar höstterminen med att observera barn och barngrupp för att se vad de är intresserade av. Pedagogerna intervjuar barnen, frågar dem vad som väcker deras nyfikenhet och vad de vill utmanas i.

Vi träffar även er föräldrar i ett samtal (har varit digitalt nu under pandemin) där ni får berätta om vad ni tror att ert barn vill lära sig och utmanas i.

Dessa observationer och samtal ligger sen till grund för den utbildning som vi kommer erbjuda era barn.

Under vårterminen så blir du som förälder inbjuden till ytterligare ett samtal.

Traditioner (traditioner)

Lucia

De äldre barnen sjunger för de yngre barnen vid Lucia. Denna stund filmar vi och sen blir ni föräldrar inbjudna att se filmen och julmingla med era barn och oss någon dag senare.

Jul

På något vis så uppmärksammar vi dagarna fram till jul med någon typ av kalender där barnen kan få uppdrag, prata om känslor, leta efter olika saker, sjunga….

Vi äter god julmat någon dag innan jul med alla barn.

Gårdsfixareftermiddag/kväll

Ni föräldrar är välkomna att hjälpa till vid ett tillfälle under senare delen av våren för att städa och fixa på vår gård. Vi personal brukar önska hjälp med olika saker på vår gård och sen blir ni inbjudna en eftermiddag/kväll. Ibland har barnen varit med och ibland inte. Vi hoppas att vi kan ha detta under våren-22.

Sommaravslut

Alla föräldrar är välkomna till en gemensam sångstund utomhus innan vi alla går på sommarlov. De barn som slutar på förskolan för att börja skolan brukar ha en egen liten avslutning.

Förutom ovan så tillkommer ex Öppet Hus med  Vernissage, Maskerad, Leksaksdag, Gosedjursdag…..