Om Henrikdals förskola

Henriksdals förskola i Nacka är belägen mitt i bostadsområdet på Henriksdalsberget, omgiven av grönområden och skog och nära till både Södermalm och Slussen. Vi har fem avdelningar som delas upp i mindre grupper under dagen, såväl utomhus som inomhus. Våra arbetslag består av engagerade förskollärare och barnskötare, som tillsammans med barnen driver arbetet framåt. Barns delaktighet och inflytande är viktiga ledord i vårt dagliga arbete, liksom alla barns rätt att få vara sig själva. Vi arbetar normkreativt för att motverka att barn blir begränsade av stereotypa normer samt för att se till att alla barn speglas i verksamheten genom exempelvis bilder, böcker och material.

Förskolans gård är nyligen renoverad och vi fortsätter att utveckla den tillsammans med barnen för att möta deras behov och intressen. I närheten av förskolan finns flertalet parker och naturområden som vi utforskar och tar med oss de upplevelserna och upptäckterna in i verksamheten.

På Henriksdals förskola finns också ett stort intresse för digitalitet och dess möjligheter. Vi arbetar bland annat med projicering med olika material och miljöer för att förstärka barnens lekar och skapande. Vi utforskar naturmaterial med hjälp av digitala mikroskop och arbetar med green screen där barnen får öva på källkritik och vara kreativa. Att arbeta med digitalitet ger oss också möjlighet till att förstå mönster, sortering, algoritmer m.m.  och det använder vi oss även av analogt i olika rutinsituationer samt undervisning. Digitaliteten är för oss ytterligare ett uttryckssätt i den ordinarie verksamheten och ersätter inte andra uttryckssätt eller utforskande. Kika gärna in på vår Instagram @dibber_henriksdal där vi uppdaterar om vår dagliga undervisning och digitala utforskande i vardagen.

Vi tror att barn lär i meningsfulla sammanhang tillsammans med andra människor, miljöer och material. Därför ser vi våra miljöer som en viktig resurs; något som lever och ständigt är i rörelse. Leken har en central plats i vår utbildning eftersom vi ser den som grunden till all utveckling och lärande. För att rusta barnen för en digital nutid och framtid skapar vi förutsättningar för att de ska få förståelse för digital teknik, informationsflöde, källkritik och programmeringens grunder.

Välkommen på visning / informationsmöte.

Vill du veta mer, se våra lokaler eller ställa frågor till oss nu så går det bra att kontakta rektor.

Vår profil

På Henriksdals förskola vill vi att varje barn ska få uppleva att de är viktiga, blir sedda, hörda och tagna på allvar. Här kan du läsa mer om Dibbers värdegrund. och den vision vi utgår ifrån i vårt arbete – ”Vi får världens viktigaste värden att växa”.

Förskolans utbildning utgår ifrån Dibbers värdegrund, läroplanen och dess måluppfyllelse samt barnkonventionen. För att synliggöra och konkretisera läroplanen för både barn och vuxna använder vi oss av våra lärvänner – https://dibber.se/om-dibber/forskolor/

Lärvännerna är kopplade till olika målområden i läroplanen såsom språk, naturvetenskap och teknik, kreativitet, leken och är närvarande i vår undervisning dagligen.

I vårt dagliga pedagogiska arbete skapar vi mötesplatser där barnen får leka, upptäcka, utforska tillsammans med oss och med varandra.

I vår undervisning diskuterar vi, ställer följdfrågor, reflekterar och samtalar om det vi gör, ser och upptäcker. Våra lek- och lärmiljöer på förskolan är i ständig utveckling och rörelse kopplat till barnens intressen och nyfikenhet.

Undervisning

I vår undervisning diskuterar vi, ställer följdfrågor, reflekterar och samtalar om det vi gör, ser och upptäcker. Våra lek och lärmiljöer på förskolan är i ständig utveckling och rörelse kopplat till barnens intressen och nyfikenhet.

Kök

I vårt kök på förskolan lagar vår kock mat från grunden med stort fokus kring variation av smaker och strukturer. Det doftar och smakar sagolikt!

Värdegrund och ledord

Kommunikation, Allas lika värde och Alla barns rättigheter är för oss viktiga ledord i vårt arbete på förskolan. Vi bedriver utbildning som vilar på en demokratisk grund där alla är unika, har lika värde och bemöts med respekt.

Kommunikation med föräldrar

Vi använder Unikum som en plattform för kommunikation med vårdnadshavare.
Vi kommunicerar också via Instagram där vi delar med oss av verksamheten.
Titta gärna in på Instagram: dibber_henriksdal

Bilder från vår verksamhet