Om Henrikdals förskola

Vårt vackra hus med grästak finns beläget på Henriksdalsberget i Nacka.

Förskolan består av 5 avdelningar med spännande lek och lärmiljöer som tilltalar, utvecklar och utmanar barnen i deras lärprocesser. Förskolans tre gårdar har balansgångar, sandlådor, stugor och odlingslådor. Omkring oss på Henriksdalsberget är vi omgivna av flera lummiga och härliga lekparker, vi har också ett närliggande skogsområde som vi gärna besöker tillsammans med barnen.

I vårt dagliga pedagogiska arbete skapar vi mötesplatser för barnen att leka, upptäcka, utforska tillsammans med oss, och med varandra.

Välkommen på visning / informationsmöte.

Vill du veta mer, se våra lokaler eller ställa frågor till oss nu så går det bra att kontakta rektor.

Undervisning

I vår undervisning diskuterar vi, ställer följdfrågor, reflekterar och samtalar om det vi gör, ser och upptäcker. Våra lek och lärmiljöer på förskolan är i ständig utveckling och rörelse kopplat till barnens intressen och nyfikenhet.

Kök

I vårt kök på förskolan lagar vår kock mat från grunden med stort fokus kring variation av smaker och strukturer. Det doftar och smakar sagolikt!

Värdegrund och ledord

Kommunikation, Allas lika värde och Alla barns rättigheter är för oss viktiga ledord i vårt arbete på förskolan. Vi bedriver utbildning som vilar på en demokratisk grund där alla är unika, har lika värde och bemöts med respekt.

Kommunikation med föräldrar

Vi använder Unikum som en plattform för kommunikation med vårdnadshavare.
Vi kommunicerar också via Instagram där vi delar med oss av verksamheten.
Titta gärna in på Instagram: dibber_henriksdal

Bilder från vår verksamhet