Kvalitetsarbete Stjärnan förskola

Under 2019-2020 satsar vi extra på fokusområde ”språk och kommunikation” tillsammans med barnen och vår lärvän Alfabeta. Vi har genom statsbidrag bland annat kunnat köpa in barnlitteratur i fysisk form men också i form av ett digitalt bibliotek som finns tillgängligt i vår utbildning på förskolan. Utrymme finns också för satsning på kompetensutveckling hos våra pedagoger i form av föreläsningar, nätverk och kollegialt lärande.

Som ett led i vår satsning på språk och kommunikation har vi på förskolan startat ett eget litet förskolebibliotek- titta gärna in!


FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Riksdagen har tagit beslut om att barnkonventionen ska bli svensk lag från den 1 januari 2020. Dess syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter.Vi följer Tyresö kommuns riktlinjer som tex öppettider, antal utvecklingsdagar etc (se Tyresö kommuns hemsida)