Inskolning Bergatrollet förskola

För att barn och föräldrar skall få en bra start på vår förskola så tillämpar vi en föräldraaktiv inskolning vilket innebär att du som förälder är med på avdelningen tillsammans med ditt barn under mist tre dagar och aktivt deltar i verksamheten. Detta ger dig värdefull inblick i verksamheten och du lär känna pedagogerna och barnen på avdelningen och dom lär känna dig. Barnet och du som vårdnadshavare hinner att vänja er vid förskolans rutiner och miljö i lugn och ro. Hela inskolningen sker i ett samarbete och dialog med vårdnadshavarna och ifrån ditt barns behov. Det är viktigt för att oss ni känner er trygga och vi anpassar längden och takten på introduktionen efter varje barn. Varje barn är unikt och därför blir varje introduktion olika

Enligt vår erfarenhet bör man räkna med som vårdnadshavare att vara kontaktbar och lätt tillgänglig i ca 2 veckor efter första lämningsdagen.

Ca 4 veckor efter introduktionen bjuder vi in er vårdnadshavare till ett samtal för uppföljning av introduktionen och stämmer av hur ni har upplevt er första tid hos oss.