Inskolning

För att både barn och föräldrar ska få en bra start hos oss så tillämpar vi flexibel inskolning. Flexibel inskolning innebär att du som förälder är med på avdelningen tillsammans med ditt barn under minst tre hela dagar och aktivt deltar i verksamheten. Detta ger dig värdefull inblick i verksamheten och du lär känna pedagogerna och barnen på avdelningen samt får insikt i hur ditt barn upplever en dag på förskolan. Ditt barn behöver inte känna oro över att bli lämnat för tidigt och kommer att kunna vänja sig vid förskolan, pedagoger, rutiner och miljö i lugn och ro. Under inskolningen har vi löpande samtal med föräldern. Behövs det mer tid är vi flexibla och anpassar inskolningen efter varje barns behov.