Introduktion på Karlavagnen förskola

Föräldraaktiv introduktion innebär att du som förälder är delaktig i att introducera ditt barn till utbildningen och till de övriga barnen i gruppen.

Introduktionen börjar med att du/ni och ert barn bjuds in till ett samtal som tar ca 30 min. Under detta möte får ni tillfälle att träffa ansvariga pedagoger, ställa frågor och berätta om ert barn. På detta möte tydliggörs vad som ni förväntar er av oss som pedagoger och vi av dig som förälder.

En tid efter introduktionen har vi ett uppföljningssamtal där vi går igenom hur den första tiden har varit för dig/er och barnet. Vid detta samtal är vi tacksamma för feedback på vad ni tycker om introduktionen så att vi kan förbättra oss.

Introduktionen pågår under ca 3-5 dagar mellan kl. 9:00-15:00. Under pandemin har vi utökat antal dagar men kortat ner tiden/dag för dig och ert barn. Utifrån de restriktioner som fanns tidigare så var vi tvungna att revidera vår plan. Nu har förutsättningarna ändrats igen så vi håller på att se över hur vi vill och kan göra framöver när vi tar emot nya barn och föräldrar.

Vi tar alltid hänsyn till det enskilda barnet och dess behov så det kan bli flera dagar om ert barn behöver det.

Exakt information om vad som gäller när just ni ska introduceras får ni av förskolan.