Om Förskolan Flygledarevägen

Välkomna till oss!

Förskolan Flygledarevägen är en fristående förskola i Amhult Torslanda och drivs av Dibber.

Här arbetar vi för att alla barn ska få en bra start på sin livslånga resa och där samspel, omsorg, lek och lärande ska gå hand i hand genom hela dagen. Hos oss ska barnen få känna sig trygga, delaktiga, bli bekräftade och accepterade.

På Dibber förskolor ska alla barn få uppleva hur viktiga de är, känna sig sedda, hörda och tagna på allvar. Vi lägger stor vikt vid lekfullt lärande, samspel och ”jag kan”. Varje barn ska få lyckas med något varje dag.

Förskolan har 4 avdelningar med plats för 52 barn. På Havet och Viken går våra yngsta barn mellan 1-3 år och på Skutan och Fyren går våra äldsta barn, 3-5 år.

Förskolans lokaler ligger i bottenplan i ett större hus med närhet till både natur och kultur. Vi har en stor ateljé för bl.a skapande aktiviteter och två gårdar. Vi använder oss mycket av vår närmiljö där vi kan välja på flera olika skogar, lekplatser samt närhet till vatten.

Förskolan Flygledarevägen är en förskola med utbildade förskollärare, barnskötare och med en närvarande rektor som tillsammans driver förskolans utveckling och lärande framåt.

Förskolan erbjuder god och näringsriktig mat tillagad av vår egen kock på förskolan och vi använder oss av ekologiska och högkvalitativa råvaror. Vi använder måltiden som ett sätt att prata och lära av varandra och vi strävar efter att våra stunder kring bordet ska vara lustfyllda och väcka nyfikenhet kring maten.

Här välkomnas du av ljusa lokaler som inbjuder till både lek och lärande. Som en av Dibbers förskolor arbetar vi för att alla barn ska få möjlighet till ett unikt lärande och omsorg och för en bra start på sin livslånga resa. Vi arbetar med lustfyllda projekt för att barnen ska få ett meningsfullt lärande och i projekten är våra lärvänner representerade. Lärvännerna är också med i vår lekmiljö där vi exempelvis kan möta Alfa-Beta när vi läser böcker, Krea-Tiva när vi skapar, Räkne-Reza då barnen bygger kojor.

Följ oss gärna på vårt instagramkonto @dibberflygledarevagen

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt. Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtrud en figur som är röd och formad som ett hjärta med ögon och mun, händer och fötter. Texten: Vi har hjärta för dig - så blir du den bästa versionen av dig själv!

Vi arbetar med miljöfrågor och vårt mål är att barnen ska vara delaktiga och känna att de bidrar till att skapa en god miljö, både idag och i framtiden. Vi relaterar vårt miljöarbete till barnens närmiljö och en populär aktivitet är att plocka skräp i vår förskolas närområde.

Välkommen till Dibber förskolor – det självklara valet för ett unikt lärande och starten på en livslång resa där alla ska Kunna, Vilja och Våga möta sin framtid!