Föräldrasamverkan på Hindby

Som lärplattform arbetar vi med Infomentor där både elev och vårdnadshavare har möjlighet att följa elevens utveckling från nära håll.