Om Lövbrunna förskola

Lövbrunna är en relativt nybyggd förskola som ligger mitt i ett villaområde i Täby. Just nu består förskolan av 50 barn och 7 utbildade pedagoger.

Naturen finns precis utanför grinden med närhet till hästhagar skogar och ängar. Ett stenkast ifrån Lövbrunna ligger Vallatorpskolan som har förskoleklass till nionde klass.  Samtidigt är det lättillgängligt med bil och buss och det finns bra cykelvägar i direkt anslutning.

Utemiljö

Till förskolan hör en stor gård med möjlighet till olika slags lekar och aktiviteter.

Lövbrunnas gård består av till stor del naturtomt med varierade utrymmen av olika karaktär. Det finns skog som inbjuder till att upptäcka och naturens skiftningar, terrängen är kuperad vilket utmanar barnens motoriska färdigheter och utveckling. Stubbar och stenar att balansera på och att bemästra. Lövträd och barr-träd som har olika färger och lockar till att titta, lyssna och undersöka; vilka djur kan tänkas gömma sig under barken? Det finns också sandlådor och vatten lek på en annan del av gården, en del är asfalterad där barnen kan cykla, spela bollspel, hoppa hopprep mm mm. De yngsta barnen har möjlighet att vara på en avgränsad del av gården där de har sandlåda, cyklar, vattenlek och odlingslåda. Även här är gården naturlig så det finns möjlighet att upptäcka, utmana och undersöka.

Naturen blir en självklar del i vår undervisning där varje tillfälle tas tillvara för att uppmuntra och skapa intresse för vår miljö.

Innemiljö

Lövbrunna förskola är belägen i lokaler utformade för modern förskoleverksamhet. Det är stora fönster med ett härligt ljusinsläpp högt i tak vilket ger en härlig rymd där inne och ute möts.  Det är en stor gemensam hall där alla möts vid in och utgång, alla barn känner alla barn och detsamma gäller för pedagogerna vilket skapar en gemenskap och trygghet. En härlig vi känsla!

Barngrupper och avdelningar

Före kl 9.00 och efter kl 15.00 är avdelningarna tillsammans och mellan 9-15 är man uppdelad i sina respektive grupper med undervisning anpassad till den aktuella barngruppen.

Rum

Varje rum i förskolan har ett eget namn. Hjärtat, Ateljén, grönarummet, matsalen och linden.

Alla de olika rummen har rum i rummet för att barnen ska kunna få välja fritt vad de vill arbeta med, bygga, måla, skriva/rita osv

I alla rum finns pedagogiskt material i olika ”rum” i rummet, allt ifrån kreativ lek, med fantasi och rollspel. Det finns en scen i ”hjärtat” där barnen kan spela teater eller uppträda.

Arbetslag och pedagoger

Förskolan har två arbetslag; 

Linden, är för de yngsta barnen, och det andra, Eken, är för de äldre barnen.

Pedagogerna är utbildade och har bred erfarenhet. Arbetslagen äter och vilar var för sig.

Varje arbetslag har egna hemvister. Miljöerna på de olika hemvisterna är inspirerande med material för lek, aktivitet och lärande tillgängligt för barnen. I den dokumentation som finns ser man vilket arbete som pågår och vilka undervisningsplaner som är aktuella just nu och det bidrar till att uppmuntra till lek och lärande.

Utflykter mm

En dag i veckan är det skogsdag, då man går till skogen i mindre grupper. Några barn har aktiviteter inomhus och de andra är då ute på gården eller så besöker vi närliggande lekparker eller biblioteket.

Pedagogik, värdegrund och lärande

Inom Dibber använder vi våra lärvänner som representerar varsin del av läroplanen och de gör det konkret för barnen och de får olika uppdrag och utmaningar av respektive lärvän.

Vi arbetar löpande under året med värdegrunden där en av våra lärvänner ”Hjärtrud” är i fokus. Vi har hjärtedagar där vi uppmärksammar vänskap och lyfter relationella frågeställningar om kompisar och, familjer och likavärde.

Vi har alla våra lärvänner med oss i de olika aktiviteterna som genomförs på förskolan.

Ute-Ugo, Kreativa, Alfabeta, Rör-Else, Räkne-Reza, Lek-levi och Hjärtrud.

Alla Dibbers lärvänner med texten: Vi får världens viktigaste värden att växa

Maten hos oss

Maten som serveras kommer från Vallatorps förskola som ligger nära Lövbrunna. Maten lagas av en duktig kock med stor kunskap om barns behov av näringsriktig mat och stor erfarenhet av kostavvikelser och allergier. Mellanmålet är varierat och det erbjuds alltid grönsaker och frukt i samband med mellanmålet som tillreds på plats av pedagoger. Vid maten och mellanmålet sitter en pedagog vid varje bord och det finns möjlighet att reflektera tillsammans med barnen vad som har skett under dagen och småprata om det som känns aktuellt för just de barnen. Här har man också möjlighet att prata om just maten; var den kommer ifrån, vad den innehåller, näring och även hur vi kan bidra till en hållbar utveckling vad gäller matsvinn mm. Många kloka insikter och reflektioner som även kan utvecklas till en fördjupning i form av projekt.

En dag hos oss

Vi öppnar kl 7.00 och börjar inomhus i hjärtat. Allteftersom fler barn och pedagoger kommer så öppnar vi upp fler rum eller så går vi ut vid 8.00

Kl 9.00 Nu är det dags att dela upp sig i respektive grupper. Det blir samlingar och fruktstund, där man pratar om vad som ska hända under dagen, de som går till skogen tar med frukten dit och har samling. Aktiviteterna pågår sedan till kl 10.45 då det blivit dags att duka och förbereda sig för lunch.

11.15 äter alla barnen på sina respektive hemvister och

 kl 12.00 ca är det vila i någon form. De som behöver sova har sovstund. Övriga har läs-vila där antingen pedagogerna väljer en för dagen/temat intressant bok. Ofta jobbar vi så att de äldre barnen har ”bokpåse” då får barnen ta med sig en för dem intressant bok som de sedan får presentera för sina kompisar. Efter vilan är det en stund för ”fri lek” inne eller ute. Det är av stor vikt att barnen i leken får bearbeta och prova det de har lärt sig och upplevt.

Kl 14.00 är det mellanmål. Som äts tillsammans med respektive grupp antingen inne eller ute beroende på väder och vind.

Kl 16.30 är det en fruktstund för de kvarvarande barnen

Kl 17.30 stänger förskolan

Kvalitetsutveckling

Vi har återkommande kvalitetsutveckling i form av studiedagar där vi analyserar och reflekterar över vårt arbete. Planering och reflektioner görs löpande under terminen, kund enkäter används som ett kompletterande underlag för vidare utveckling av förskolan. Vi vill möta vårdnadshavares frågor och intresse för förskolan. Vi har föräldramöte varje termin samt ett föräldraråd där representanter får möjlighet till fördjupade frågor gällande förskoleverksamheten.