Avdelningen Krabban

En unik verksamhet för ditt barn med funktionsnedsättning

Snäckbackens specialförskola är en avdelning för barn med intellektuell funktionsnedsättning och/eller andra funktionsnedsättningar som rörelsehinder, epilepsi, hörsel- och synnedsättning. Avdelningen Krabban har en liten barngrupp för barn mellan 1-6 år.

På Krabban erbjuds varje barn möjlighet till utveckling och lärande utifrån sina egna specifika förutsättningar. Vi anpassar verksamheten och våra aktiviteter utifrån barnens intresse, behov och dagsform. Lärmiljön är anpassad efter barnens intresse och behov för att locka till lek och rörelse. Stort fokus ligger på sensomotoriska utmaningar och upplevelser.

Vi samarbetar med Habiliteringen som bl.a. arbetsterapeuter, fysioterapeut och logopeder.
Då vi har traditionella förskoleavdelningar i direkt närhet så har vi ett tätt samarbete även med dom.

Kommunikation
Vi använder oss av AKK så som talad svenska, teckenspråk, bildstöd, konkreta symboler och kommunikationsknappar. Vi använder oss av veckoschema med bildstöd för att förtydliga rutiner och aktiviteter.

Nyfikenhet och lek är grunden till vår verksamhet på Krabban. Välkommen till oss!