Om Parentesen förskola

Välkomna till oss!

Parentesen förskola är en förskola i Linköping.

Vi lär oss både ute och inne och hela dagarna

På Parentesen förskola är barnens egna tankar, frågor, intressen och behov utgångspunkten när vi lär oss tillsammans. I lek, aktivitet och i rutinsituationer som av och påklädning i hallen och vid lunchen tar vi tillvara tillfällen till samtal, utforskande och upptäckande.

Lustfyllt lärande

Det ska vara roligt att lära sig. Till vår hjälp i vårt arbetet har vi våra lärvänner, Hjärtrud, Lek-Levi, Alfa-Beta, Räkne-Reza. Ute-Ugo. Kreativa och Rör-Else. De representerar alla olika delar av vår läroplan. I våra pedagogiska miljöer finns material som inspirerar till lek och utforskande och som ger möjlighet till lärande och ökade kunskaper.

En del av Dibber

Parentesen förskola är en del av Dibber. På Dibber förskolor ska alla barn få uppleva hur viktiga de är, känna sig sedda, hörda och tagna på allvar. Vi lägger stor vikt vid lekfullt lärande, samspel och ”jag kan”. Varje barn ska få lyckas med något varje dag.

Välkommen till oss på Parentesen förskola!