Välkommen

Snäckbacken är en unik verksamhet. Här finns tillgänglighet för alla barn att mötas. Barnens tankar och idéer ger inspiration till verksamheten som vi formar tillsammans.

Snäckbacken förskola har fem avdelningar varav en har en speciell inriktning för barn med hörselnedsättning.