Välkommen

Snäckbacken är en unik verksamhet. Här finns tillgänglighet för alla barn att mötas. Barnens tankar och idéer ger inspiration till verksamheten som vi formar tillsammans.

Snäckbacken förskola har fem avdelningar varav en med fokus på barn med funktionsvariationer.

På Dibber Snäckbacken förskola får vi vår mat från Dibbers Matgård. Det betyder att vår mat är centralt förberedd, men tillagad lokalt på vår förskola. Läs mer.

Välkommen in till oss

Här finner du en film från oss på Snäckbacken, välkommen in för att se hur vi har det! Filmen är från vår ordinarie lokal på Ribbings väg 91. Uppdaterad film från våra tillfälliga paviljonger kommer inom kort.

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.