Om DIS Sollentuna

En skola med internationell profil

Ett stabilt och mänskligt samhälle bygger på kunskap och ständig utveckling. De insikter eleverna får med sig från skolan har de med sig på sin framtida resa. Dibber International School vill vi vara en internationell skola där eleverna kan växa som människor och världsmedborgare. Vi lägger grunden för ett livslångt lärande med stor vikt vid både de akademiska och de estetiska ämnena och där modern teknologi och flerspråkighet är en självklarhet. Det är när tanke och känsla får samverka som en människa kan utvecklas och inlärningen blir maximal.

Vi erbjuder en svensk grundskoleutbildning, F-9, tillsammans med IBs pedagogiska program, som ger varje elev de bästa förutsättningarna för en global framtid. Vi lägger lika stor vikt vid de akademiska som de estetiska ämnena, vilket märks i studieresultaten. Vi är idagsläget en IB candidate school, du kan läsa mer om det här.

Att vara en candidat school garanterar inte att vi bli auktoriserade. Läs mer om IB på https://www.ibo.org/

Förebyggande och hälsofrämjande arbete

På Dibber International School i Sollentuna arbetar vi aktivt med hälsofrämjande och förebyggande arbete.

På vår skola finns en ömsesidig respekt för varandras värderingar, tankar och idéer. Vi har ett aktivt elevhälsoteam som tillsammans med lärarna arbetar för att alla elever ska lyckas uppnå sina mål, känna trygghet och kamratskap i en lugn och utvecklande miljö.

Maten

På skolan lagas maten av Dibbers eget cateringkök och vi får god, hemlagad och till stor del ekologisk mat.

Musiken

Vi andas musik