Om DIS Sollentuna

Glad flicka DIS

En skola med internationell profil

Ett stabilt och mänskligt samhälle bygger på kunskap och ständig utveckling. De insikter eleverna får med sig från skolan har de med sig på sin framtida resa. Dibber International School vill vi vara en internationell skola där eleverna kan växa som människor och världsmedborgare. Vi lägger grunden för ett livslångt lärande med stor vikt vid både de akademiska och de estetiska ämnena och där modern teknologi och flerspråkighet är en självklarhet. Det är när tanke och känsla får samverka som en människa kan utvecklas och inlärningen blir maximal.

Vi erbjuder en svensk grundskoleutbildning, F-9, tillsammans med IBs pedagogiska program, som ger varje elev de bästa förutsättningarna för en global framtid. Vi lägger lika stor vikt vid de akademiska som de estetiska ämnena, vilket märks i studieresultaten.
Läs mer om IB på https://www.ibo.org/

Förebyggande och hälsofrämjande arbete

På Dibber International School i Sollentuna arbetar vi aktivt med hälsofrämjande och förebyggande arbete.

På vår skola finns en ömsesidig respekt för varandras värderingar, tankar och idéer. Vi har ett aktivt elevhälsoteam som tillsammans med lärarna arbetar för att alla elever ska lyckas uppnå sina mål, känna trygghet och kamratskap i en lugn och utvecklande miljö.

Vi andas musik

Vi inspirerar våra elever genom att använda musikens universella språk för att låsa upp kreativitet över kulturella gränser. Med fokus på stråkinstrument har varje årskurs sin egen orkester i denna unika miljö.

Pedagog och elev DIS

Vår pedagogik utgår från fyra pelare

1. Ett samspel mellan LGR 22 och IB

Vi följer den svenska läroplanen LGR 22 med ramverk för IB (International Baccalaureate). IBs ramverk ger förutsättningar för att utveckla elevernas färdigheter inom kritiskt tänkande, problemlösning, samarbetsförmåga, kommunikation och innovation.

Det är skolor som delar en gemensam filosofi – ett engagemang för hög kvalitet, utmaningar och en internationell utbildning. Detta anser DIS är viktigt för våra elever.

Dibber International Sollentuna erbjuder både PYP och MYP (Primary and Middle Year Programmes) som delar en gemensam filosofi – ett engagemang för hög kvalitet, utmanande, internationell utbildning som DISS anser är viktig för våra elever.

För ytterligare information om IB och dess program, besök www.ibo.org

2. Tvåspråkighet

Vår undervisning sker på både engelska och svenska. När vi introducerar engelskspråkig undervisning sker det successivt och i en takt som passar eleverna. Svenskan har en lika självklar plats hos oss inom alla ämnen, vi tränar dem i att växla mellan sin tvåspråkighet. Eleverna kan sedan välja om de vill fortsätta sina högre studier på svenska eller engelska, i Sverige eller på en IB-skola utomlands.

3 Akademiska och estetiska ämnen

Vi har en helhetssyn på människan. När barnets kreativitet och finmotorik får samspela tillsammans främjas barnets lust, delaktighet, uthållighet, koncentration. På så sätt stödjer de akademiska och estetiska lärprocesserna varandra. Se närmare på din lokala skola hur de arbetar med de estetiska ämnena och hur de utökat undervisningen för att främja de estetiska ämnena.

4. Teknologi och innovation

Dibber International School vill göra eleverna redo för framtidens samhälle och därför är vårt intresse för innovation och digital teknik i undervisningen en självklarhet. Teknik ska användas för att bidra till ett bättre samhälle. Vi står inför stora globala frågor som ska lösas framöver och då är teknik och digital innovation ett måste för våra barn. Det ställer högre krav på vår förmåga att ge alla elever en god digital kompetens.

Pojke elev DIS