Om Skärgården förskola

Välkomna till oss!

Vill du som vårdnadshavare att ditt barn ska ha en vardag med närvarande pedagoger som ser barnen och där verksamheten utgår från barnen och deras intressen?

Då har du hittat rätt!

Personlig

Vi är en liten två avdelningens förskola med 50 platser och 9 personal och rektor. Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia och därigenom utgår från barnens intressen, att alla barn kan. Arbetssättet och förskolans miljö är föränderlig beroende på vilka individer som vistas i den och deras intressen. Miljön är på barnens nivå och även arbetssättet, vi vill erbjuda barnen att vara självständiga och känna trygghet i sitt eget jag.

Delaktighet

Att varje barn känner att det är min verksamhet, min vardag och jag kan påverka det som händer och sker i verksamheten oavsett vid förändringar eller i vardagen och dess innehåll. Vi på Skärgården förskola vill att varje barn skall känna att min åsikt är viktig och jag får min röst hörd samt blir lyssnad till.

Respekt

Vi på Skärgårdens förskola tycker att varje individs åsikt är viktig. Att vid förändringar, beslut eller i alla sammanhang bli respekterade för ens eget tyckande. Att få göra sin röst hörd och lyssnad till och för att sedan få känslan att min åsikt betyder är en viktig grund hos oss. Förskolans arbetssätt bygger på en demokratisk grund som innebär att alla som vill har rätt att uttrycka sin åsikt och tvärtom. Det är okej att vara jag, känna som jag gör är en viktigt grund hos oss.

Nyfikenhet

Med nyfikenhet menar vi att vi vuxna nyfiket försöker eftersträva barnets perspektiv för att få reda på vad de har till intresse som sedan lägger grunden för vår verksamhets utvecklande. I vardagen med barnen försöker vi alltid vara nyfikna och ställa frågor det är således en grund i våra tankar, arbetssätt, planeringar och reflektioner.