Välkommen!

Parkstugan finns på Lenalundsvägen 20 i Helenelund, inte längt ifrån Helenelundsskolan och Helenlundsstation, pendeltåg och bussar. Vi har ett eget rött hus beläget i ett lugnt villaområde vid en återvändsgata. På Parkstugan har vi tre avdelningar, två äldrebarnsavdelningar och en för de yngre barnen. Vi har en grön och fin gård där vi leker, cyklar, gräver, klättrar, spelar fotboll och odlar blommor och grönsaker. I vårt närområde finns lekparker och naturområden dit vi går på utflykt.

På Parkstugan är lustfyllt lärande och utveckling viktigt, liksom delaktighet och trygghet. Det finns väl utvecklat arbetssätt projekt och teman där  barnen ges stora möjligheter till utveckling och ökade kunskaper.

Lärandet ska vara lustfyllt och ske i för barnet meningsfulla situationer. Barnens delaktighet är viktig och deras intressen styr utvecklingen av våra projekt och temaarbeten.

Vi har kul och trivs tillsammans.

På Dibber Parkstugan förskola får vi vår mat från Dibbers Matgård. Det betyder att vår mat är centralt förberedd, men tillagad lokalt på vår förskola. Läs mer.

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.