Föräldrasamverkan på Regnbågen

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi använder webbverktyget Unikum som gör det enkelt för dig som vårdnadshavare att vara delaktig i ditt barns lärande och utveckling under åren i förskolan. Genom unikum får du ta del av lärloggar och annan information från avdelningen och förskolan.