Om Snäckbacken förskola

Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade med auditiv och visuell teknik.

Vi hälsar dig och ditt barn välkommen till en inspirerande, tillgänglig och pedagogisk miljö med mångsidiga lokaler. Förskolan ligger i Edsberg, Sollentuna med närhet till fina skogs- och naturområden. Våra förskollärare, barnskötare och specialpedagog har hög kompetens och ett stort engagemang som utmanar ditt barns lust till lärande. Det utgör grunden för att skapa en bra dag för barn och vuxna.

Vi har fem hemvisten och vi arbetar inkluderat. Hos oss finns förskolan för barn med hörselnedsättning. Alla barn får därför möjlighet att lära sig lite tecken. På Snäckbacken har vi har fokus på lärande i kommunikation och samspel. Barnen utmanas att kommunicera och lära genom olika uttrycksformer.

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och på Snäckbacken har vi barn från många olika nationaliteter och olika kulturella bakgrunder. Vår ambition är att alla barn och vårdnadshavare ska uppleva och känna sig värdefulla.

Vår ambition är att alla barn och vårdnadshavare ska uppleva och känna sig värdefulla. Vi värnar om att ditt barn och du som vårdnadshavare ska ha inflytande och känna delaktighet

Vår vision

Snäckbacken är en unik verksamhet. Här finns tillgänglighet för alla barn att mötas. Vår vision är att alla barn ska utveckla bättre kommunikativ förmåga, få ett rikare språk samt bygga relationer och lära av varandras olikheter.

Snäckbacken präglas av en välkomnande, öppen och positiv atmosfär. Barnens tankar och idéer ger inspiration till verksamheten som vi formar tillsammans. Ditt barns kunskaper och lärande ingår i varje situation under hela dagen. Hos oss ska alla barn ha god omvårdnad, vara trygga och känna gemenskap.