Inskolning på Henriksdals förskola

När vi tar emot nya familjer på Henriksdals förskola använder vi oss utav en föräldraaktiv introduktion där vi introducerar både barn och vårdnadshavare i vår verksamhet under en period.

Du som vårdnadshavare är under denna period viktig eftersom det är tillsammans med dig som barnet möter förskolans rutiner och utbildning för första gången. Det är du som tar hand om ditt barn under introduktionen, byter blöja, tröstar, hjälper till vid av- och påklädning, vid maten, toalettbesök, vilan och i de dagliga rutinerna/aktiviteterna.

Introduktionen pågår mellan ca 9-15 och under 3-4 dagar men vi anpassar introduktionen efter varje individ och förlänger eller gör andra anpassningar i kommunikation med er som vårdnadshavare. Tänk på att introduktionen inte är klar efter de första 3-4 dagarna utan ditt barn behöver successivt bli tryggare i verksamheten och därför är det bra att den första tiden ha lite kortare dagar och vara tillgänglig för att hämta barnet snabbt om det skulle behövas.