Avdelningar på Henriksdals förskola

På Henriksdals förskola har vi fem avdelningar som är uppkallade utefter olika ädelstenar. Förskolan består av avdelning Opalen där våra 5-åringar går, Kristallen & Diamanten med barn i åldrarna 3-4 år samt Safiren och Rubinen med barn i åldrarna 1-2 år.

På varje avdelning finns minst en förskollärare som arbetar i ett arbetslag tillsammans med barnskötare och andra yrkeskategorier.

Henriksdals förskola utgår ifrån tanken om att ”alla barn är allas barn” och arbetar för att samtliga barn ska känna sig trygga med fler pedagoger än endast de på sin respektive avdelning. Därför har vi samarbete tillsammans över avdelningarna och har gemensam tid ute på gården under morgon och eftermiddag från öppning till klockan 9.00 samt till stängning från kl. 15.00.


Är du nyfiken på mer om de olika avdelningarna så går det bra att kontakta rektor för mer information (kontakt på förstasidan). 


Om barngrupper kan man på Skolverket läsa: ”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och barnen ska erbjudas en god miljö i förskolan. Förskolans lokaler och utrustning ska bidra till barnens utveckling och lärande.”