Öppettider på Henriksdals förskola

För närvarande har vi på Henriksdals förskola öppettider mellan 06.30-17.30 men följer Nacka kommuns ramtider och erbjuder öppettider mellan 6.30-18.00 på vardagar och anpassar då öppettiderna utefter behov.

En måndag i månaden stänger vi förskolan 15.45 för personalmöte och fyra dagar per läsår har vi stängt för utvecklingsdagar för personalen.
Behöver en som vårdnadshavare omsorg dessa dagar eller tider ska anmälan till rektor Johanna Egneblad, göras senast två veckor innan antingen via mail: johanna.egneblad@dibber.se eller telefon 073-915 05 26