Inskolning Kärnhuset Montessoriförskola

Inskolningarna på Montessoriförskolan Kärnhuset avd Fröet 1-3 år sker i första hand med hänsyn till det enskilda barnet. Vi följer barnet och inskolar i lugn och ro. Inskolningarna brukar ta ca två veckor men ibland kan barnet behöva lite extra tid att finna trygghet i sin nya miljö. På avd Kärnan 3-5 år brukar det ta ca en vecka men även där följer vi barnet.

Vårdnadshavarna är alltid delaktiga en stund tillsammans med barnet för att sedan mer och mer backa för att barnen ska kunna knyta an till pedagogerna.