Kom på visning på Gårdens förskola

Kom gärna till oss på visning! Vi har löpande visningar under läsåret. För att anmäla er till en visning kontakta rektor.

På våra visningar berättar vi mer om förskolan, hur vi arbetar, vilka våra fokusområden är just nu, visar upp lokalerna och svarar på era frågor.

Anmäl dig idag enligt ovan!


Att gå på visning är ett bra sätt att få träffa oss som arbetar här, passa på att ställa stora och små frågor, se hur lokalerna ser ut och mycket mer. Det är viktigt att du som vårdnadshavare får en bra känsla och känner förtroende för oss på förskolan så att du känner dig trygg med ditt val. 

Säkerligen är det många frågor som snurrar, särskilt om det är första gången du ska välja förskola för ditt barn. Vi är vana vid att svara på frågor om personalen, pedagogiken, kommunikation och inflytande för vårdnadshavare, maten, lärmiljö, innemiljö, utemiljö, smitta/sjukdom, plats i förskolan, sommarstängt, barngrupper, och mycket mer. Vi vet dessutom att alla barn är unika, det som passar för någon annans barn kanske inte nödvändigtvis passar för ditt barn. Du har rätt att fråga om allt som du tror kan påverka omsorgen om ditt barn. Det är bra att vara nyfiken!