Välkommen!

Här finns två grupper med barn i åldern 1-5 år. Här arbetar 8-9 pedagoger tillsammans med barnen.

Förskolans lokaler är indelade som ”rum i rummet”. Det innebär att materialet är placerat i barnens nivå för att barnet ska ges möjlighet till självständiga val. Rummets utformning utgår från vad barnet har för intresse just nu och förändras därför ofta. Dokumentationen sker utifrån barnets eget lärande och för att vårdnadshavarna ska få en tydlig inblick i barnets vardag.

På denna förskola finns vårt tillagningskök där kockarna lagar mat och bakar brödet till alla våra förskolor utifrån ett hållbart tänkande.

Välkomna på Öppet Hus 11 september klockan 17.00

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.