Inskolning Tussi förskola

Introduktionen (inskolning) av ditt barn på förskolan är individuell. Barn som tidigare har varit gått på förskola behöver åtminstone en veckas introduktion och för barn som är helt nya i förskolans värld utgår vi ifrån två veckors introduktion.

Vi använder oss av en metod som bygger på en god och rolig upplevelse vilket innebär relativt kort tid under introduktionen (1-2 h) per dag.

En tid efter introduktionen har vi ett uppföljningssamtal där vi går igenom hur den första tiden har varit för dig/er och barnet.