Inskolning

Introduktionen (inskolning) av ditt barn på förskolan är individuell. Barn som tidigare har varit gått på förskola behöver åtminstone en veckas introduktion och för barn som är helt nya i förskolans värld utgår vi ifrån två veckors introduktion.

Vi använder oss av en metod som bygger på en god och rolig upplevelse vilket innebär relativt kort tid under introduktionen (1-2 h) per dag.

En tid efter introduktionen har vi ett uppföljningssamtal där vi går igenom hur den första tiden har varit för dig/er och barnet.