Inskolning Tussi förskola

Introduktionen (inskolning) av ditt barn på förskolan är individuell. Barn som tidigare har varit gått på förskola behöver åtminstone en veckas introduktion och för barn som är helt nya i förskolans värld utgår vi ifrån två veckors introduktion.

Vi använder oss av en metod som bygger på en god och rolig upplevelse vilket innebär relativt kort tid under introduktionen (1-2 h) per dag.

En tid efter introduktionen har vi ett uppföljningssamtal där vi går igenom hur den första tiden har varit för dig/er och barnet.

Inskolning på förskola

Många kan känna sig nervösa inför inskolning på förskolan. Det är väldigt vanligt och fullt normalt att känna lite oro när man ska skola in och lämna sitt barn till människor som kanske inte ens själv känner så väl än. För vissa kan det vara första gången som man tränar på att vara i från varandra, både för barn och vårdnadshavare.

Om du inte besökt förskolan tidigare så kan det vara bra att boka in ett besök innan inskolningen, en så kallad visning. Det kan kännas skönt att känna igen miljön och ha fått svar på frågor och känt efter i magen så att allt känns rätt.

Kom ihåg att personalen på förskolan är vana vid inskolningar 🙂