Välkommen!

Vi är en mångkulturell förskola och är väldigt språkinriktade, både i det talade språket men även genom TAKK där vi lär barnen att teckna ord.

Vi arbetar med att lägga grunden för barnens lärande som de senare ska ta med sig när de slutar hos oss och går vidare till skolan.