Föräldrasamverkan på Luna

Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen och vi tror att det är viktigt att ha flera former av föräldrasamverkan. Vi bjuder in till utvecklingssamtal, föräldramöte, dropp-in-möten, vår/sommar fest samtidigt som man förälder förstås alltid är välkommen att vid lämning och hämtning stanna en stund och möta sitt barn ii förskolan värld.

Dibbers förskolor arbetar vi systematiskt för att säkra vårt pedagogiska uppdrag och hög kvalitet till varje barn. På alla förskolor får barnen en god grund för ett livslångt lärande – i kunskap, vänskap, trygghet och glädje.

Unikum

Vi använder oss av webbverktyget Unikum där vi planerar, utvärderar och analyserar vår verksamhet. Vi dokumenterar varje barns utveckling i barnets egen lärlogg och gruppens arbete i lärloggen för avdelningen. I Unikum kan ni som vårdnadshavare på ett lätt sätt ta del av förskolan arbete, följa det egna barnets utvecklig och ha en bra kommunikation med förskolan och pedagogerna. Vi genomför utvecklingssamtalen med hjälp av Unikum och ansvarig pedagog tillsammans med vårdnadshavare går genom barnets lärlogg utifrån läroplanens rubriker, Barns inflytande, Normer och värden och Utveckling och lärande.