Välkommen!

  • Liten förskola
  • Närhet barn och pedagoger
  • Språkfokus
  • Egen kock

Filuren är en liten förskola med 39 barn och 7 pedagoger. Vi finns i Helenelund, på Stupvägen i Sollentuna, med närhet till både pendeltåg, parker och skogsområden.

Vi finns även på Instagram!