Välkommen!

Vår förskola är belägen i ett naturskönt område vid Hägernäs strand. Vi har närhet både till lekparker, skog och grönområden. Vi har fyra avdelningar. En för de yngsta, en för de äldsta och två avdelningar med blandade åldrar däremellan. Här arbetar en förskollärare på varje avdelning tillsammans med erfarna utbildade barnskötare.

Rektorn och biträdande rektor presenterar

Välkommen att träffa rektor och biträdande rektor. De berättar om fokus framöver, forskning, pedagoger, livslångt lärande, hur de tänker kring lärande, ledarskap och mycket mera!

Utemiljö Flottiljen

Välkommen att se dig omkring på Flottiljens förskolas utemiljö

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.